Nyheter vid uppgradering av självservice under våren

Nu är det dags för vårens uppgradering av Personec P, självservice. Uppgraderingen kommer att ske vid olika tidpunkter för våra samverkande kommuner.

De största nyheterna i vårens uppgradering är att person- och anställningsbilderna i självservice för chef och chefsstöd har fått ett uppdaterat utseende. Även reseräkningsmodulen har uppdaterats där du som medarbetare nu kan skriva en beskrivning till dina utlägg. Nedan hittar du förändringarna som gäller för dig som chef och chefsstöd och medarbetare.

För chef och chefsstöd

Anställningsuppgifter och Personuppgifter

Anställningsuppgifter och Personuppgifter har fått ett nytt lite luftigare utseende. Funktionen är den samma som tidigare men fälten är nu mer anpassade utifrån Visma Windows övriga användargränssnitt.

Exempelbild på anställningens grunduppgifter

Reseräkning – Reseräkningsnummer

En nyhet i vårens version är att reseräkningar nu får ett unikt nummer. Detta nummer kommer att finnas med på alla olika bilder av reseräkningen och kan vara ett bra sätt att följa upp för chef/chefsstöd om kvitto har lämnats från medarbetaren på resan.

Reseräkning – Rapport

En ny rapport finns nu tillgänglig för dig som chef/chefsstöd. Här kan du söka fram utlägg som rapporterats via en reseräkning. Utläggs om rapporteras via reseräkning till exempel ett utlägg för parkering ska alltid styrkas med ett kvitto. Genom denna rapporten kan du nu söka fram rapporterade utlägg för att till exempel jämföra med parkeringskvittot.

Utskrift Lönespecifikation

Nu går det återigen att skriva ut lönespecifikationen från Lönelista och Lönespec.

Checkbox – Sökning på underliggande enheter

Nu följer markeringen i checkboxen för Sökning på underliggande enheter med till nästa gång du loggar in i självservice. Alltså, om du haft bocken ibockad förra gången du loggat in och ut så är bocken även ibockad nästa gång du loggar in. Är fältet ej markerat när du loggar ut så är det inte heller ibockat nästa gång du loggar in.

För medarbetare

Reseräkning – Ny visningsbild och Beskrivning av tillägg

Vid rapportering av tillägg i en reseräkning kommer du nu få upp en ny detaljbild när du skapar ett nytt eller ändrar ett befintligt tillägg. Du hittar även ett nytt fält för att skriva en beskrivning av ditt utlägg. Du kan till exempel skriva vad ett kvitto avser i fältet beskrivning.

Ny ruta för registrering av tillägg/utlägg i reseräkning

Ändra, Kopiera eller Ta bort

För att ändra, kopiera eller ta bort ett tillägg hittar du dessa ikoner i slutet av raden i översiktsbilden över dina utlägg/tillägg.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ