SLA 2.0

Från och med 1 mars 2022 gäller en ny servicenivåöverenskommelse, även kallat SLA mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner, bolag och förbund. Dokumentet definierar vad HR-servicecenter, samverkande parter och du som chef eller chefsstöd ansvarar för inom området för löne- och pensionsrelaterade tjänster.

Den nya serviceöverenskommelsen (SLA 2.0) reviderades och godkändes den 18 november 2021 och gäller från och med 1 mars 2022.

Du hittar SLA 2.0 och mer information om serviceöverenskommelsen här.

FAQ