Historia

Invigning 7 mars 2014

Vid invigningen av HR-servicecenter den 7 mars 2014 knöts banden ihop. Detta som en symbol för den nya samverkan inom Familjen Helsingborg – en gemensam löne- och pensionsadministration och gemensam förvaltning av IT-baserade stödsystem. Från start är samverkande parter några kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

Kick-off ny grafisk profil – Familjen Helsingborg, 18 februari 2016

Den 7 oktober 2015 skriver styrelsen för Skåne Nordväst på ett avtal – Samarbetsavtal för samarbetskommittén Familjen Helsingborg. Ett avtal som träder i kraft den 1 januari 2016 och innebär att varumärket blir Familjen Helsingborg.

För HR-servicecenter innebär det nya samarbetsavtalet att det är Familjen Helsingborgs grafiska profil som vi ska följa. Starten för införandet sker med en gemensam kick-off den 18 februari 2016. Nu finns mallar för bland annat e-postsignatur, Word-dokument, Power Point-presentationer och manualer.

HR-servicecenter 5 år – 7 mars 2019

Vi alla på HR-servicecenter firar lite extra den 7 mars 2019, och tänker på de fem åren då vi gett stöd och service till medarbetare och chefer i våra sex samverkande kommuner. Vi firar också lite extra alla utmaningar vi har hanterat och våra utvecklingsprojekt vi genomfört. Det är med stor entusiasm vi ser fram emot nästa fem år.

På bilder ser vi Jenny och Lotta. Bilden är tagen av Anna B.

Klippans kommun – 1 mars 2020

Den 1 mars 2020 anslöt sig Klippans kommun till HR-servicecenter efter att ha tecknat ett samverkansavtal med Helsingborgs stad. Klippan blev den sjunde kommunen inom Familjen Helsingborg som anslutit sig i samverkan inom löne- och pensionsadministration.

Perstorps kommun – 1 april 2021

Under hösten 2020 tog kommunfullmäktige i Perstorps kommun beslut om att teckna samverkansavtal med Helsingborgs stad för anslutning till HR-servicecenter. Perstorp anslöt sig till samverkan den 1 april 2021 som den åttonde kommunen inom Familjen Helsingborg.

Bjuvs kommun – 1 april 2022

Den 1 april 2022 anslöt sig även Bjuvs kommun till HR-servicecenter efter att ha tecknat ett samverkansavtal med Helsingborgs stad. Bjuv är den nionde kommunen inom Familjen Helsingborg som anslutit sig i samverkan inom löne- och pensionsadministration.