Rapportera arbete i lovskola

I de kommuner som valt att använda sig av de ersättningarna för lovskola inom eller utöver ordinarie årsarbetstid som hittas i avtalet HÖK21 finns nya orsaker för dig som medarbetare att rapportera in dessa dagar med.

Kontakta din chef om du har frågor kring om detta gäller dig.

Orsaker att rapportera in lovskola

Lovskola inom ord årsarb (Lovskola låg)
Denna orsak används när arbetstiden inom lovskolan inryms inom din ordinarie årsarbetstid och ersätts med 150% av din kalenderdaglön per arbetsdag.

Lovskola utöv ord årsarb (Lovskola hög)
Denna orsak används när arbetstiden inom lovskolan överstiger din ordinarie årsarbetstid och ersätts med 200% av din kalenderdaglön per arbetsdag.

Så här rapporterar du som medarbetare

Du som medarbetare rapporterar in dina arbetsdagar under lovskola i självservice under tillägg/avdrag – diverse tillägg.

Mer information om hur du gör hittar du i denna guide.

När du rapporterar in dina dagar i självservice, tänk på att fylla i datum och antalet dagar i fältet antal. Fältet belopp lämnar du tomt. Max 6 dagar.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ