Principer och Målbild

Principer

 • Varje kommun är systemägare på samma sätt som i nuvarande samverkansavtal. (Det vill säga totalt nio system, kan vara nio om fler ansluter samverkan i närtid).
 • Ambitionen är att sätta upp systemen med tillhörande arbetssätt och arbetsformer på likartade sätt, så långt det är möjligt, för samtliga kommuner, för att underlätta ökad kvalité i användarupplevelsen, att skapa förutsättningar för en effektiv administration och underlätta en framtida bolagsbildning.
 • Arbeta utifrån principen att standardisera och utveckla gemensamma processer och rutiner för alla kommuner så långt det är möjligt inom den gemensamma samverkan, med en hög grad av positiv användarupplevelse.
 • De förutsättningar, krav och förhållanden som tidigare framkommit i tidigare analys ”Fördjupad analys gemensam databas 200525” måste tillgodoses i ett nytt system så långt det är möjligt.

Målbild

 • Målgruppsanpassat och användarvänligt genom stort fokus på användarperspektiv ”utifrån och in”.
 • Lätt att göra rätt för användarna.
 • Optimerat digitalt stöd.
 • Allt som går att digitalisera och automatisera ska automatiseras för ökad kundnytta och effektiv hantering av skattekronan.
 • Kostnadseffektivitet i förvaltning av systemet.
 • En systemleverantör med ett perspektiv som har möjlighet att utvecklas tillsammans med oss över tid med en offensiv framtidsbild.
 • Målbilden är att arbeta i det upphandlade systemet (en systemleverantör, varje kommun är systemägare), med likartade arbetssätt och processer, för att uppnå optimering av resurser, kostnadseffektivitet och skalbarhet samt skapa förutsättningar för en gemensam ökad digitalisering och automation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ