Intyg

HR-servicecenter hanterar kring 1 500 intyg per månad. Handläggningstiden för ett intyg är högst 14 kalenderdagar.

Arbetsgivarintyg

Är du arbetssökande och behöver ett intyg för att få A-kassa kallas det för arbetsgivarintyg. Ett arbetsgivarintyg specificerar antal timmar som du arbetat varje månad samt lön och eventuella tillägg för att du ska få rätt ersättning från din A-kassa.

För att kunna lämna så korrekta uppgifter som möjligt så kan inte intyget färdigställas förrän månaden efter sista datumet på perioden på intyget.

Till exempel:
Begär du ett arbetsgivarintyg till och med 31 maj så kan vi tidigast göra klart intyget när lönen i juni är utbetald.

Vi utfärdar arbetsgivarintyg för alla våra samverkande kommuner.

Beställning av arbetsgivarintyg hos din a-kassa

  • Beställningen görs via din A-kassas ”Mina sidor”. Du anger i beställningen att mejlet ska skickas till hrservicecenter@helsingborg.se
  • Du får ett mejl eller ett sms när HR-servicecenter har tagit fram dina inkomstuppgifter och ditt arbetsgivarintyg är inlämnat till a-kassan. Därefter går du in och bekräftar dina uppgifter.

Du kan läsa mer om digitalt Arbetsgivarintyg på www.arbetsgivarintyg.nu.
Vi lämnar inte arbetsgivarintyg i pappersform utan endast digitalt till arbetsgivarintyg.nu.

Inkomstintyg

  • Intyg med dina inkomstuppgifter, till exempel till Försäkringskassan.
  • Intyg som avser lönebortfall, till exempel till facket.

Har du en pågående anställning i någon av de samverkande kommunerna och behöver ett intyg med dina inkomstuppgifter eller ett intyg som avser lönebortfall ska du kontakta HR-servicecenter på hrservicecenter@helsingborg.se eller på telefon 042-10 20 00.

Tjänstgöringsintyg och betyg

Du kontaktar din chef om du behöver ett tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.