Intyg

HR-servicecenter hanterar kring 1 500 intyg per månad. Handläggningstiden för ett intyg är högst 14 kalenderdagar.

Arbetsgivarintyg

Är du arbetssökande och behöver ett intyg för att få A-kassa kallas det för arbetsgivarintyg. Ett arbetsgivarintyg specificerar antal timmar som du arbetat varje månad samt lön och eventuella tillägg för att du ska få rätt ersättning från din A-kassa.

För att kunna lämna så korrekta uppgifter som möjligt så kan inte intyget färdigställas förrän månaden efter sista datumet på perioden på intyget.

Till exempel:
Begär du ett arbetsgivarintyg till och med 31 maj så kan vi tidigast göra klart intyget när lönen i juni är utbetald.

Vi utfärdar arbetsgivarintyg för alla våra samverkande kommuner.

Beställning av arbetsgivarintyg hos din a-kassa

  • Beställningen görs via din A-kassas ”Mina sidor”. Du anger i beställningen att mejlet ska skickas till hrservicecenter@helsingborg.se
  • Du får ett mejl eller ett sms när HR-servicecenter har tagit fram dina inkomstuppgifter och ditt arbetsgivarintyg är inlämnat till a-kassan. Därefter går du in och bekräftar dina uppgifter.

Du kan läsa mer om digitalt Arbetsgivarintyg på www.arbetsgivarintyg.nu.
Vi lämnar inte arbetsgivarintyg i pappersform utan endast digitalt till arbetsgivarintyg.nu.

Inkomstintyg

  • Intyg med dina inkomstuppgifter, till exempel till Försäkringskassan.
  • Intyg som avser lönebortfall, till exempel till facket.

Har du en pågående anställning i någon av de samverkande kommunerna och behöver ett intyg med dina inkomstuppgifter eller ett intyg som avser lönebortfall ska du kontakta HR-servicecenter på hrservicecenter@helsingborg.se eller på telefon 042-10 20 00.

Tjänstgöringsintyg och betyg

Du kontaktar din chef om du behöver ett tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.

Även intyg som ska användas till ansökan om skyddad yrkestitel är det chef som utfärdar. Socialstyrelsen kallar det för ”intyg över praktisk tjänstgöring”,  och mer information finns i länken nedan.

Praktisk tjänstgöring-sjuksköterska-FS.indd (socialstyrelsen.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ