Guider

Välkommen till HR-servicecenters guider för medarbetare. Dessa guider innehåller bland annat instruktion hur du registrerar i Personec P, självservice.

Guider för medarbetare

I kalendern kan du bland annat rapportera:

 • avvikande tjänstgöring
 • frånvaro
 • turbyte
 • extratid
 • omvandla ersättning till tid
 • aktiv tid och ny bunden tid under jour och beredskap.

Här kan du läsa om hur du rapporterar via kalendern.

Tidsomvandling betyder att du kan få ledig tid istället för kontant ersättning och kan göras om du arbetar med

 • jour, beredskap
 • jour Bilaga J
 • förskjuten arbetstid
 • OB-ersättning.

Läs mer om hur du gör för att tidsomvandla.

I Personec P, självservice kan du se bland annat se:

 • dina semesteruppgifter som gäller för det aktuella semesteråret.
 • din innestående flex- och komptid.
 • diverse ackar med saldo vid eventuell inlöst övertid och årsabetstidssaldo.

Här kan du läsa om hur du gör för att se dina saldon.

Om du har problem med att logga in i Personec P, självservice kan du prova med att ta bort cookies och rensa minnet/cachen i webbläsaren. Detta kan hjälpa dig att logga in efter till exempel en större uppdatering av självservice.

Att rensa cookies och cache innebär att du tar bort sparade små filer i din webbläsare som hjälper webbläsaren att ladda en sida snabbare om du tidigare har besökt denna sida.

Här kan du läsa om hur du gör för att rensa cookies och cache.

OBS: Använd Microsoft Edge eller Google Chrome som din webbläsare.