Guider

Välkommen till HR-servicecenters guider för medarbetare. Dessa guider innehåller bland annat instruktion hur du registrerar i Personec P, självservice.

6 juni infaller en lördag – extra ledig dag

I år infaller den 6 juni på en lördag. De anställda som har rätt till kompensation får en extra ledig dag. Det kommer att finnas en specifik frånvaroorsak i Personec P, självservice, vid ansökan om frånvaro ”Ledig m lön – 6 juni = ledig”. Denna finns tillgänglig från och med 1 juni.

Om du är osäker på om du omfattas av kompensationen vänder du dig till din närmsta chef.

Nyheter i Personec P efter uppgradering i november och december

Ny inloggningsruta

När du ska logga in i Självservice har inloggningsrutan ett nytt utseende.

Logga ut har flyttat

När du ska logga ut från Självservice behöver du inte längre trycka på pilen vid ditt användarnamn utan kan direkt i menyn klicka på logga ut-knappen.

Skicka reseräkning för godkännande

I denna versionen så har en ny funktion lagts till så att du som arbetstagare kan godkänna en reseräkning. Detta innebär att reseräkningen först efter godkännande blir synlig för chef och chefsstöd för tillstyrkande och beviljande. Du kan nu alltså skapa en reseräkning och sedan komplettera denna med mer uppgifter innan den skickas för godkännande. När du har skickat reseräkningen för godkännande kan du även återkalla reseräkningen så länge den inte är tillstyrkt eller beviljad. När reseräkningen är återkallad så kan den kompletteras med fler uppgifter och sedan skickas för godkännande igen.

För att godkänna eller återta en reseräkning så klickar du på de nya knapparna som visas på sammanfattningsbilden i reseräkningen.

Gör så här:

Skapa en reseräkning precis som tidigare. När du kommer fram till det sista steget Sammanfattning klickar du först på Spara.

Är du helt klar med din reseräkning och vill att denna ska gå till din chef klickar du sedan på Skicka för godkännande.

Vill du vänta med att skicka reseräkningen till din chef och kanske vill komplettera reseräkningen med något vid ett senare tillfälle klickar du bara på Spara och går sedan tillbaka till exempel till Mina resor genom att klicka på följande ikon

Under menyn Mina resor hittar du dina inlagda reseräkningar precis som tidigare men du hittar även en ny status-signal (Inskickad eller Sparad – Ej inskickad) för om reseräkningen är skickad till chef för godkännande eller om den bara är sparad.

På bilden nedan ser du exempel på hur det ser ut. I det översta exemplet är reseräkningen skickad för godkännande och chef får upp denna i sin beslutslista. Det nedre exemplet är en reseräkning som är sparad men som inte är skickad för godkännande.

Vill du ändra i en reseräkning som är inskickad (Skickad för godkännande) kan du göra detta genom att klicka på reseräkningen och sedan välja att Återkalla godkännande. När du gjort detta kan du ändra i reseräkningen och sedan spara och skicka denna för godkännande igen.

Det går inte att återkalla godkännande om reseräkningen redan är tillstyrkt eller beviljad av chef eller chefsstöd.

Nytt utseende i Kalendern

Kalendern i Självservice kommer att få ett nytt utseende och vissa funktioner kommer att byta plats.

Den blå menyn försvinner och ersätts med en rullgardinsmeny ikoner.

Gamla utseendet

Nya utseendet

(Observera att menyn Saldon och Tidsomvandling är utflyttad från kalendern och hittas i menyn)

Lägg till ny aktivitet

Knappen för att lägga till ny aktivitet alltså knappen där du lägger in Avvikande tjänstgöring, Turbyte, Frånvaro, Tillägg/Avdrag och eventuell Bunden tid och Aktiv tid flyttar ut till höger av kalendern.

Under Lägg till ny aktivitet har du nu även möjligheten att rapportera din flextid.

Hjälpknapp

Hjälpknappen är flyttad till högersidan av kalendern och hittas under ikonen

Visning av partiell frånvaro och Turbyte

Visning av partiell frånvaro och Turbyte hittas också till höger under ikonen

Dag/Vecka/Månad

Inställningarna för hur du vill visa kalendern, om du vill ha en dagsvy, veckovy eller månadsvy hittar du i mitten av kalendern i en rullgardinsmeny

Klockintervall visning i veckokalender

Om du väljer att visa kalendern veckovis finns en ikon för att välja vilka tidsintervall som ska visas i kalendern.

Visa alla anställningar

Vill du se en översiktsbild för alla dina anställningar hittar du nu alla dina anställningar under knappen Alla anställningar

Nyheter i Personec P, självservice, efter uppgradering i april och maj

I april och maj uppgraderas Personec P, självservice. När uppgraderingen är genomförd får webben ett nytt utseende och du som medarbetare kan bifoga en fil när du registrerar en reseräkning.

Nytt utseende

Struktur

Tidigare var strukturen på webben för Personec P, självservice, uppbyggd med flikar per roll som till exempel medarbetare, chef, chefsstöd, ekonom, specialist. I och med uppgraderingen försvinner dessa flikar och rollerna presenteras istället i vänstermenyn. När du går in på webben ser du rollen som medarbetare. Har du fler roller klickar du på Medarbetare och då ser du dina andra roller.

Tidigare struktur med flikar

Ny struktur

Gå tillbaka till startsidan

När du vill komma tillbaka till startsidan klickar du på ikonen Hus.

Bokmärken

I huvudmenyn under stjärnan finns nu en ny funktion Bokmärken. Här kan du spara sidor och funktioner som du använder ofta och på så sätt snabbt hitta dit.

Gör så här för att skapa ett bokmärke

 1. Gå till sidan du vill spara som ett bokmärke.
 2. Klicka på stjärnan i huvudmenyn.
 3. Välj Bokmärk den här menylänken.
 4. Nu visas ett nytt fönster där du döper ditt bokmärke.Har du ingen mapp sedan tidigare skapar du en genom att skriva in ett namn i fältet för Mapp. Om du redan har skapat mappar väljer du den mapp som sidan ska sparas i.Om du har fler roller är ett tips att skapa mappar utifrån roll som till exempel Mapp: Medarbetare, Mapp: Chef.
 5. Klicka på Spara.

Gör så här för att gå till ett bokmärke

När du har skapat ett nytt bokmärke kan du behöva logga ut och logga in igen i Personec P, självservice, för att detta ska synas.

 1. Klicka på stjärnan och därefter på bokmärket.
 2.  Under Visa alla ser du alla dina mappar och bokmärken.
  Här kan du byta namn och ändra ordningen på hur de visas i listan.

Bifoga fil till en reseräkning

Nu kan du som medarbetare bifoga en fil när du registrerar en reseräkning. En bifogad fil kan till exempel vara ett inskannat kvitto till ett resetillägg.

Tänk på att

 • filen finns tillgänglig på datorn du använder när du ska bifoga filen.
 • filen ska vara sparad i någon av följande format: .jpeg, .jpg, .png eller .pdf.
 • om du använder webbläsare Internet Explorer 11 eller Edge kan inte namnet på filen innehålla å, ä eller ö.

Så här gör du för att bifoga en fil till din reseräkning

 1. Gå in under Mina resor när du ska registrera en ny reseräkning.
 2. När du kommer till momentet Tillägg och väljer att lägga till ett utlägg som till exempel parkeringskvitto klickar du på knappen Lägg till bilaga.
 3. Nu öppnas ett nytt fönster och här klickar du på Välj fil.
 4. Markera den fil du önskar bifoga och klicka på Öppna/Open.
 5. När filen laddats upp sparar du Tillägget/Utlägget genom att klicka på den gröna ikonen.

Den bifogade filen visas som en miniatyr i sammanfattningen av din reseräkning.

Under översiktsbilden för dina resor visas en ikon att det finns en bifogad fil till reseräkningen.

Om du har problem med att logga in i Personec P, självservice, efter uppgraderingen kan du prova med att ta bort cookies och rensa minnet/cachen i webbläsaren.

Gör så här om du använder Internet Explorer:

 • Öppna webbläsaren.
 • Klicka på kugghjulet/Verktyg uppe till höger.
 • Välj Internetalternativ.
 • Under fliken Allmänt och rubriken Webbhistorik välj Ta bort.
 • Stäng ner webbläsaren och testa sedan igen.

Det går också att göra så här:

 • Öppna webbläsaren.
 • Tryck F12 för att få upp ett ett fönster nere i webbläsaren.
 • Klicka på Nätverk.
 • Klicka på Rensa cache.
 • Stäng ner webbläsaren och testa sedan igen.

Gör så här om du använder Google Chrome:

 • Öppna webbläsaren.
 • Tryck ner tangenterna Ctrl + H.
 • Klicka på Rensa webbinformation.

 • Bocka i Cookies och Cachade bilder och filer.
 • Klicka sedan på Rensa data.
 • Stäng ner webbläsaren och testa igen.

Gör så här om du använder Microsoft Edge

 • Öppna webbläsaren.
 • Klicka på de tre prickarna uppe till höger.
 • Välj Historik.

 • Klicka på Rensa historik.

Klicka på Radera.

 • Stäng webbläsaren och testa sedan igen.

Gör så här om du använder Safari på iPhone eller iPad

 • Gå in på Inställningar i mobilen eller i iPad:en.
 • Scrolla ner och klicka på Safari.
 • Scrolla ner och klicka på Rensa historik och webbplatsdata.
 • Klicka på Rensa historik och data.

Om du inte önskar rensa historiken går du till Inställningar –  SafariAvancerat (längst ned) – Webbplatsdata och därefter Ta bort alla webbplatsdata.

Gör så här om du använder Chrome på Android

 • Gå in i appen Chrome på din mobil eller surfplatta.
 • Tryck på Mer och sedan Historik.
 • Tryck därefter på Rensa webbinformation.
 • Bredvid Tidsintervall väljer du Genom tiderna.

Du behöver inte ha ta bort historiken men cache och cookies måste vara ibockade.

 • Tryck på Rensa data.

Guider för medarbetare

I kalendern kan du bland annat rapportera:

 • avvikande tjänstgöring
 • frånvaro
 • turbyte
 • extratid
 • omvandla ersättning till tid
 • aktiv tid och ny bunden tid under jour och beredskap.

Här kan du läsa om hur du rapporterar via kalendern.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag
Från och med den 1 januari 2019 införs nya regler vid sjukfrånvaro. Ändringen innebär att karensdagen ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det löneavdrag som görs vid sjukdom ska vara mer rättvist. De nya reglerna innebär också att karensen blir samma oavsett när på dagen och vilken dag du blir sjuk.

Bland annat påverkar ändringen dig som jobbar oregelbundet och långa arbetspass. Tidigare regler gav ett större avdrag för dig som jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar.

Här kan du läsa mer om det nya karensavdraget.

Tidsomvandling betyder att du kan få ledig tid istället för kontant ersättning och kan göras om du arbetar med

 • jour, beredskap
 • jour Bilaga J
 • förskjuten arbetstid
 • OB-ersättning.

Läs mer om hur du gör för att tidsomvandla.

I Personec P, självservice kan du se bland annat se:

 • dina semesteruppgifter som gäller för det aktuella semesteråret.
 • din innestående flex- och komptid.
 • diverse ackar med saldo vid eventuell inlöst övertid och årsabetstidssaldo.

Här kan du läsa om hur du gör för att se dina saldon.