Guider

Välkommen till HR-servicecenters guider för medarbetare. Dessa guider innehåller bland annat instruktion hur du registrerar i Personec P, självservice.

Nyheter i Personec P, självservice – efter uppgradering i april
I april genomförs en uppgradering av Personec P, självservice. Efter det att uppgraderingen är genomförd sker förändringar på brickorna som visas på inloggningssidan och visning av kompsaldo.
Läs mer och se filmen om förändringar som sker.

Guider för medarbetare

I kalendern kan du bland annat rapportera:

 • avvikande tjänstgöring
 • frånvaro
 • turbyte
 • extratid
 • omvandla ersättning till tid
 • aktiv tid och ny bunden tid under jour och beredskap.

Här kan du läsa om hur du rapporterar via kalendern.

Från och med den 1 januari 2019 införs nya regler vid sjukfrånvaro. Ändringen innebär att karensdagen ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det löneavdrag som görs vid sjukdom ska vara mer rättvist. De nya reglerna innebär också att karensen blir samma oavsett när på dagen och vilken dag du blir sjuk.

Bland annat påverkar ändringen dig som jobbar oregelbundet och långa arbetspass. Tidigare regler gav ett större avdrag för dig som jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar.

Här kan du läsa mer om det nya karensavdraget.

I Personec P, självservice, fyller du i uppgifter som gäller dig:

Menyval Mina uppgifter (Person*)

 • Adressuppgifter (Namn/Adress*)
 • Registrera barn (Barn*)

*Gäller för Helsingborgs stad

Läs mer om hur du fyller i dina uppgifter.

Tidsomvandling betyder att du kan få ledig tid istället för kontant ersättning och kan göras om du arbetar med

 • jour, beredskap
 • jour Bilaga J
 • förskjuten arbetstid
 • OB-ersättning.

Läs mer om hur du gör för att tidsomvandla.

I Personec P, självservice kan du se bland annat se:

 • dina semesteruppgifter som gäller för det aktuella semesteråret.
 • din innestående flex- och komptid.
 • diverse ackar med saldo vid eventuell inlöst övertid och årsabetstidssaldo.

Här kan du läsa om hur du gör för att se dina saldon.