Guider

Välkommen till HR-servicecenters guider för medarbetare. Dessa guider innehåller bland annat instruktion hur du registrerar i Personec P, självservice.

6 juni infaller en lördag – extra ledig dag

I år infaller den 6 juni på en lördag. De anställda som har rätt till kompensation får en extra ledig dag. Det kommer att finnas en specifik frånvaroorsak i Personec P, självservice, vid ansökan om frånvaro ”Ledig m lön – 6 juni = ledig”. Denna finns tillgänglig från och med 1 juni.

Om du är osäker på om du omfattas av kompensationen vänder du dig till din närmsta chef.

Nyheter i Personec P, självservice, efter uppgradering i oktober/november

Resor/Traktamente och Utlägg

 • Rapportera belopp i utlägg under Resor
  Fält för att fylla i antal och á-pris för dina utlägg försvinner. Kvar är fältet för belopp.
 • Rimlighetskontroll av utlägg i Resor
  En rimlighetskontroll av utlägg inför i funktionen Resor. Exempel: Om du rapporterar ett parkeringskvitto på mer än 1 000 kronor får du en varning om att beloppet är högt. Är beloppet felaktigt justerar du det om det är korrekt klickar du på OK.

Kontroll av obeviljad frånvaro

Om du rapporterar in frånvaro i kalendern när det redan finns en obeviljad frånvaro för samma tidpunkt visas en varningsruta.

Gör så här:
Gå tillbaka och ändra datum på frånvaron
eller
fortsätt genom att klicka OK och gå till den tidigare inrapporterade frånvaron och ändra tidpunkt.

För ferie- och uppehållsanställda
Tjänstledighet del av dag – Tim/dag och Omfattning

När du som är ferie- eller uppehållsanställd ska rapportera in tjänstledighet för del av dag i kalendern fyller du i :

 • Tim/dag (alltså hur många timmar du varit tjänstledig)
  samt
 • Omfattning (hur många procent av dagens arbetstimmar du varit tjänstledig).

Exempel: 2 timmars tjänstledighet fylls i i fältet Tim/dag. I fältet Omfattning räknar du ut hur många procent av din arbetstid du varit tjänstledig: 2 timmars tjänstledighet delat på 7 timmars arbetsdag = 29%.

Fälten klocka from och klocka tom tas bort vid rapportering av tider. Efter uppgraderingen gör du rapportering enligt ovan. Anledningen till att fälten tas bort är för att din sysselsättningsgrad och ferie/uppehållslön ska bli rätt.

Guider för medarbetare

I kalendern kan du bland annat rapportera:

 • avvikande tjänstgöring
 • frånvaro
 • turbyte
 • extratid
 • omvandla ersättning till tid
 • aktiv tid och ny bunden tid under jour och beredskap.

Här kan du läsa om hur du rapporterar via kalendern.

Från och med den 1 januari 2019 införs nya regler vid sjukfrånvaro. Ändringen innebär att karensdagen ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det löneavdrag som görs vid sjukdom ska vara mer rättvist. De nya reglerna innebär också att karensen blir samma oavsett när på dagen och vilken dag du blir sjuk.

Bland annat påverkar ändringen dig som jobbar oregelbundet och långa arbetspass. Tidigare regler gav ett större avdrag för dig som jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar.

Här kan du läsa mer om det nya karensavdraget.

Tidsomvandling betyder att du kan få ledig tid istället för kontant ersättning och kan göras om du arbetar med

 • jour, beredskap
 • jour Bilaga J
 • förskjuten arbetstid
 • OB-ersättning.

Läs mer om hur du gör för att tidsomvandla.

I Personec P, självservice kan du se bland annat se:

 • dina semesteruppgifter som gäller för det aktuella semesteråret.
 • din innestående flex- och komptid.
 • diverse ackar med saldo vid eventuell inlöst övertid och årsabetstidssaldo.

Här kan du läsa om hur du gör för att se dina saldon.