Lön

Lönespecifikation

I självservice P kan du se den lön som finns registrerad för dig. Denna information skickas vidare till banken. Här gör banken de avdrag som du har meddelat som till exempel fackavgift. Därefter sätts slutgiltigt beloppet in på ditt konto.

E-lönespecifikation

Fler och fler arbetsgivare går över till e-lönespecifikation. Det innebär att du inte får någon lönespecifikation hem i brevlådan. E-lönespecifikationen hittar du på Swedbank e-dokument.

Kontroll av lön

Det är du som arbetstagare som ska kontrollera att din utbetalda lön stämmer. Om den är för hög eller för låg kontaktar du din chef som skickar in ett rättningsunderlag till HR-servicecenter.

Anmäl bankkonto för löneutbetalning – för dig som är nyanställd eller om du har bytt bank

Om du är nyanställd eller har bytt bank ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Detta så att din lön kan sättas in på ditt konto.

Kontrolluppgifter för 2018

Under våren är det dags att deklarera. Var du hittar dina kontrolluppgifter för 2018 ser du här:

Om du jobbar i Båstads kommun, Höganäs kommun, Åstorps kommun eller Ängelholms kommun:

I december fick du din lönespecifikation hem i brevlådan i pappersformat. Denna specifikation är kompletterad med kontrolluppgifter som gäller din anställning i kommunen 2018. Du kan även se dina kontrolluppgifter på din e-lönespecifikation för december.

Om du jobbar i Helsingborgs stad eller Svalövs kommun:

Dina kontrolluppgifter som gäller för din anställning i kommunen 2018 ser du på din e-lönespecifikation för december.

Timavlönad

Skatteavdrag 30 procent

Du som är timavlönad registreras på ett skatteavdrag med 30 %. Det är detta skatteavdrag som gäller för sidoinkomst. Om du har din huvudanställning hos kommunen kan vi registrera ett skatteavdrag enligt skattetabell. I så fall kontaktar du HR-servicecenter.

Du som varit sjuk mer än 90 dagar

Det finns en sjukförsäkring, AGS-KL, som kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan när du är sjuk.

  • Den kan ge en dagersättning från och med den 91 till 360 dagen i sjukperioden.
  • För dig som inte har rätt till sjuklön, till exempel om du är timavlönad, kan du få ersättning från och med dag 15 till 360.
  • Har du blivit beviljad en sjuk-/aktivitetsersättning kan du istället få en månadsersättning till coh med 65 års ålder.

Kontakta AFA Försäkring för mer information, afaforsakring.se.