Pension

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som din arbetsgivare tecknar ett kollektivavtal för. Bland annat påverkar din anställningstid och lön det belopp du får i tjänstepension.

Pensionens tre delar

  • Allmän pension
    Den allmänna pensionen är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten sköter. Denna del är den största delen av din pension. Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut information om din pension i det orange kuvertet. Kontaktuppgifter och mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.
  • Tjänstepension
    Varje år betalar din arbetsgivare in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. På sidan Tjänstepension kan du läsa mer.
  • Privat pension
    Delen privat pension är helt frivilligt och något du själv tar ställning till. Har du en privat pensionslösning kontaktar du banken/försäkringsbolaget om det är något du undrar över.

Åldern för uttag av allmän pension och tjänstepension kan variera år från år. Uttagsålder för den allmänna pensionen bestäms av riksdagen. Uttagsåldern för tjänstepensionen är för närvarande 60 år.

Åldern för rätten att kvarstå i anställning följer LAS åldern. Du som vill gå i pension ska meddela din chef om när pensionsavgången ska ske.

Det är du själv som ansöker och bestämmer hur och när du vill ta ut din pension.

Den allmänna pensionen ansöker du själv om på Pensionsmyndighetens hemsida. Där hittar du även mer information om den allmänna pensionen.

Ansökan om tjänstepension gör du genom att fylla i en blankett (välj den kommun du är anställd i) och lämnar denna till din chef.

minpension.se har du möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

Lifeplan

Klippans kommuns medarbetare

Som medarbetare i Klippans kommun erbjuds du en webbtjänst Lifeplan gällande din pension. Har du frågor kring denna tjänst vänder du dig till Lifeplans support: telefon 031-10 98 70, vardagar klockan 09-17 eller via mejl support@lifeplan.se. Har du synpunkter på tjänsten kontaktar du hr@klippan.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ