Pension

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som din arbetsgivare tecknar ett kollektivavtal för. Bland annat påverkar din arbetstid och lön det belopp du får i tjänstepension.

Pensionens tre delar

  • Allmän pension
    Den allmänna pensionen är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten sköter. Denna del är den största delen av din pension. Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut information om din pension i det orange kuvertet. Kontaktuppgifter och mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.
  • Tjänstepension
    Varje år betalar din arbetsgivare in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. På sidan Tjänstepension kan du läsa mer.
  • Privat pension
    Delen privat pension är helt frivilligt och något du själv tar ställning till. Kontakta banken eller försäkringsbolag om du är intresserad av en privat pensionslösning. Har du redan en privat pensionslösning kontaktar du dem om det är något du undrar över.

Lifeplan

Klippans kommuns medarbetare

Som medarbetare i Klippans kommun erbjuds du en webbtjänst Lifeplan gällande din pension. Har du frågor kring denna tjänst vänder du dig till Lifeplans support: telefon 031-10 98 70, vardagar klockan 09-17 eller via mejl support@lifeplan.se. Har du synpunkter på tjänsten kontaktar du hr@klippan.se.