Intyg Ängelholms kommun

Kontakta HR-servicecenter om du vill ha intyg som gäller:

  • Intyg med dina inkomstuppgifter, till exempel till försäkringskassan.
  • Intyg som avser lönebortfall, till exempel till facket.
  • Arbetsgivarintyg, som ska till A-kassan.

HR-servicecenter hanterar kring 1 500 intyg per månad. Handläggningstiden för ett intyg är högst 14 kalenderdagar.

Arbetsgivarintyg
Ett arbetsgivarintyg specificerar antal timmar som du arbetat varje månad samt lön och ersättningar.

Digital beställning av arbetsgivarintyg som ska lämnas till a-kassan
Du kan beställa ett arbetsgivarintyg som lämnas digitalt till a-kassan. För att göra detta behöver du e-legitimation.

  • Beställningen görs via din a-kassas ”Mina sidor”. Du anger i beställningen att mejlet ska skickas till hrservicecenter@helsingborg.se
  • Du får ett mejl eller sms när arbetsgivarintyget är inlämnat.

Beställning kan också göras direkt till HR-servicecenter.

Du kan läsa mer om digitalt arbetsgivarintyg på www.arbetsgivarintyg.nu .

Vi lämnar inte arbetsgivarintyg i pappersform, utan endast digitalt till arbetsgivarintyg.nu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ