Intyg Svalövs kommun

Kontakta HR-servicecenter om du vill ha intyg som gäller:

  • Intyg med dina inkomstuppgifter, till exempel till försäkringskassan.
  • Intyg som avser lönebortfall, till exempel till facket.

HR-servicecenter hanterar kring 1 500 intyg per månad. Handläggningstiden för ett intyg är högst 14 kalenderdagar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ