Guider

Välkommen till HR-servicecenters guider för chef och chefsstöd. Guiderna är ett stöd och hjälp till dig inom det uppdrag HR-servicecenter har. De publiceras i alfabetisk ordning och innehåller bland annat rutiner och instruktion hur du registrerar i Personec P, självservice.

Tänk på!
Logga alltid ut genom att klicka på Logga ut. Om du stänger ner via krysset i högra hörnet kan dina inställningar försvinna.

Nyheter i Personec P, självservice – efter uppgradering i april

Nyheter efter uppgradering i april innefattar förändring gällande flexsaldo samt total summering under Rapporter – Mer- och övertid.
Läs mer och se filmen om förändringen vid uppgraderingen. 

Inställningar – Att tänka på vid rapportering

Guider

I Personec P, självservice, kan du få en överblick över hur bemanningen ser ut för din enhet.

Till exempel: Om det är många som begärt ledigt en dag och du redan har tillstyrkt/beviljat ledighet för några anställda kan då se hur bemanningen ser ut den aktuella dagen. Är det till exempel många som begärt ledigt.

Här kan du läsa om hur du gör för att få se bemanningen för din enhet.

När du som chef går på ledighet, till exempel vid semester, är det viktigt att någon annan går in och attesterar/beslutar poster i Personec P, självservice. Detta så att medarbetaren får rätt lön i rätt tid.

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du ska vara ledig.

När du loggar in i Personec P, självservice, ser du dina meddelanden. Dessa meddelanden är en överblick över bland annat poster att åtgärda och bevaka. Här kan du läsa mer om meddelanden.

Det finns olika rapporter som du som chef/chefsstöd kan ta ut i Personec P, självservice. Här hittar du instruktion på hur du kan ta ut rapporter som:

  • Partiell frånvaro – placeringsschema och sysselsättningsgrad
  • Semesterrapport
  • Adresslista och anhörigadresser
  • Anställningsuppgifter
  • Kompsaldo
  • Intjänad inlöst övertid/Tid mot tid
  • Hur anställningar är konterade
  • Lönelistor

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA 1.0 mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Ett Service Level Agreement, SLA, är ett dokument som beskriver servicenivåöverenskommelser. I SLA 1.0 ser du vad HR-servicecenter, samverkande kommuner, chef och chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Här kan du läsa mer om SLA 1.0 och här hittar du också dokumentet.

I Personec P, självservice, kan du se närvaro, frånvaro och avvikande tjänstgöring per person och vald period. Det gör du i Tidutvärdering. Där får du också specificerat vilken eventuell Ob-ersättning, jour och/eller beredskapsersättning som utvärderas för ett specifikt arbetspass.

Här kan du läsa om hur du gör för att få ut en tidutvärdering.