Guider

Välkommen till HR-servicecenters guider för chef och chefsstöd. Guiderna är ett stöd och hjälp till dig inom det uppdrag HR-servicecenter har. De publiceras i alfabetisk ordning och innehåller bland annat rutiner och instruktion hur du registrerar i Personec P, självservice.

Tänk på!
Logga alltid ut genom att klicka på Logga ut. Om du stänger ner via krysset i högra hörnet kan dina inställningar försvinna.

Att börja med

Att tänka på vid rapportering

Guider

I Personec P, självservice, kan du få en överblick över hur bemanningen ser ut för din enhet.

Till exempel: Om det är många som begärt ledigt en dag och du redan har tillstyrkt/beviljat ledighet för några anställda kan då se hur bemanningen ser ut den aktuella dagen. Är det till exempel många som begärt ledigt.

Här kan du läsa om hur du gör för att få se bemanningen för din enhet.

Bokmärken

I huvudmenyn under stjärnan finns funktionen Bokmärken. Här kan du spara sidor och funktioner som du använder ofta och på så sätt snabbt hitta dit.

Gör så här för att skapa ett bokmärke

 1. Gå till sidan du vill spara som ett bokmärke.
 2. Klicka på stjärnan i huvudmenyn.
 3. Välj Bokmärk den här menylänken.
 4. Nu visas ett nytt fönster där du döper ditt bokmärke. Har du ingen mapp sedan tidigare skapar du en genom att skriva in ett namn i fältet för Mapp. Om du redan har skapat mappar väljer du den mapp som sidan ska sparas i. Om du har fler roller är ett tips att skapa mappar utifrån roll som till exempel Mapp: Medarbetare, Mapp: Chef.
 5. Klicka på Spara.

Gör så här för att gå till ett bokmärke

När du har skapat ett nytt bokmärke kan du behöva logga ut och logga in igen i Personec P, självservice, för att detta ska synas.

 1. Klicka på stjärnan och därefter på bokmärket.
 2.  Under Visa alla ser du alla dina mappar och bokmärken.
  Här kan du byta namn och ändra ordningen på hur de visas i listan.

När du som chef går på ledighet, till exempel vid semester, är det viktigt att någon annan går in och attesterar/beslutar poster i Personec P, självservice. Detta så att medarbetaren får rätt lön i rätt tid.

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du ska vara ledig.

När en löneskuld uppstår och ska hanteras följer du de rutiner som finns i din kommun. Behöver du stöd och vägledning kontaktar du ditt HR-stöd. Här kan du läsa om den processbeskrivning som visar när du ska kontakta HR-servicecenter gällande en löneskuld.

När du loggar in i Personec P, självservice, ser du dina meddelanden. Dessa meddelanden är en överblick över bland annat poster att åtgärda och bevaka. Här kan du läsa mer om meddelanden.

Det finns olika rapporter som du som chef/chefsstöd kan ta ut i Personec P, självservice. Här hittar du instruktion på hur du kan ta ut rapporter som:

 • Partiell frånvaro – placeringsschema och sysselsättningsgrad
 • Semesterrapport
 • Adresslista och anhörigadresser
 • Anställningsuppgifter
 • Kompsaldo
 • Intjänad inlöst övertid/Tid mot tid
 • Hur anställningar är konterade
 • Lönelistor

Om du har problem med att logga in i Personec P, självservice kan du prova med att ta bort cookies och rensa minnet/cachen i webbläsaren. Detta kan hjälpa dig att logga in efter till exempel en större uppdatering av självservice.

Att rensa cookies och cache innebär att du tar bort sparade små filer i din webbläsare som hjälper webbläsaren att ladda en sida snabbare om du tidigare har besökt denna sida.

Här kan du läsa om hur du gör för att rensa cookies och cache.

OBS: Använd Microsoft Edge eller Google Chrome som din webbläsare.

Här kan du läsa om hur du gör för att simulera ett semestersaldo. Att simulera semestersaldot för en medarbetare kan vara till hjälp när personen har tänkt att avsluta sin anställning eller när denna har en frånvaro som inte är semestergrundande.

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Ett Service Level Agreement, SLA, är ett dokument som beskriver servicenivåöverenskommelser. I SLA  ser du vad HR-servicecenter, samverkande kommuner, chef och chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Här kan du läsa mer om SLA och här hittar du också dokumentet.

I Personec P, självservice, kan du se närvaro, frånvaro och avvikande tjänstgöring per person och vald period. Det gör du i Tidutvärdering. Där får du också specificerat vilken eventuell Ob-ersättning, jour och/eller beredskapsersättning som utvärderas för ett specifikt arbetspass.

Här kan du läsa om hur du gör för att få ut en tidutvärdering.

Underlag måste innehålla rätt uppgifter för att vi ska kunna hantera och registrera underlaget så fort som möjligt. Tänk på att manuella underlag måste vara hos HR-servicecenter senast datum per månad enligt tidplan. Här kan du läsa mer om vad som gäller för underlagen.