Vanliga frågor

Vem kan kontakta HR-servicecenter?

Svar: HR-servicecenter ger service och stöd till kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

När ska jag kontakta HR-servicecenter?

Svar: HR-servicecenter ger stöd och service i frågor som gäller lön, pension och självservice P. Vid arbetsrättsliga frågor läs mer på intranätet eller kontakta din närmaste HR-funktion.

Lön

Min medarbetare har inte fått rätt lön?

Svar: Flera faktorer kan påverka din medarbetares lön. En viktig rutin är att du som chef attesterar i tid innan lönekörning. Se senaste attesteringsdatum på sidan Tidplan.

Pension

Vad gäller när min medarbetare vill gå i pension?

Svar: HR-servicecenter ger stöd till medarbetaren i frågor som gäller pension. Du kan läsa mer på sidan Pension.