Löneskuld

När din lön utbetalas är den preliminär och arbetsgivaren får i de flesta fall korrigera felaktigheter senast inom fyra månader. För felaktigheter som är äldre än fyra månader sker korrigering enligt särskilt regelverk. För både dig och arbetsgivaren är det viktigt att löneskulden hanteras snarast möjligt.

Du som medarbetare ansvarar för att kontrollera att den lön som du har fått utbetald stämmer. Om lönen inte stämmer ska du kontakta din chef. Behöver lönen korrigeras är det din chef som skickar in ett underlag till HR-servicecenter.

I första hand regleras en löneskuld på nästkommande lön. Om detta inte är möjligt får du en faktura från din kommun.

Frågor om löneskuld

Har du frågor kring uträkning av skuldbelopp kontaktar du HR-servicecenter.

Övriga frågor gällande din skuld och eventuell återbetalningsplan kontaktar du din närmaste chef. Om en tvist uppstår gällande skulden kontaktar din chef sitt HR-stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ