Datum för löneutbetalning 2021

Klippans kommun
25 januari
25 februari
25 mars
26 april
25 maj
24 juni
26 juli
25 augusti
27 september
25 oktober
25 november
23 december