Ansöka om att gå i pension

Om du jobbar i kommun eller region kan du oftast ta ut din tjänstepension tidigast från 60 år. Du har rätt att fortsätta arbeta tills du är 69 år. En förmånsbestämd pension kan tidigast tas ut vid 61 år.

Ansöka om tjänstepension, gör så här:

Tänk på att HR-servicecenter måste ha ansökan om tjänstepension senast tre månader före önskad pension.

  • fyll i ansökan om tjänstepension och lämna den till din närmaste chef/arbetsledare, blanketten hittar du här
  • din chef/arbetsledare fyller i de avsedda fälten och undertecknar
  • därefter skickar din chef en kopia av blanketten till HR-servicecenter.

När HR-servicecenter får blanketten registreras ansökan hos KPA Pension som utfärdar ett pensionsbrev som skickas via post hem till dig.

Tänk också på att:

  • lämna in en uppsägning hos din arbetsgivare senast tre månader innan du vill gå i pension. Uppsägningsblankett hittar du på din arbetsplats intranät/arbetsnät eller så kontaktar du din närmaste chef.
  • upplägg för hur du vill ta ut den del av tjänstepensionen som är intjänad från och med 1998 gör du via det bolag du själv valt att placera den delen i.
    Mer information om tjänstepension hittar du på sidan Tjänstepension.
  • uttag av din allmänna pension gör du hos Pensionsmyndigheten.
  • ansöka om din eventuella privatpension hos bank eller försäkringsbolag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ