Att gå i pension

Från den månad du blir 61 år till och med den månad du fyller 67 år bestämmer du själv när du vill gå i pension.

Ansöka om tjänstepension, gör så här:

  • fyll i ansökan om tjänstepension och lämna den till din närmaste chef/arbetsledare senast tre månader före önskad pension, blanketten hittar du här
  • din chef/arbetsledare fyller i de avsedda fälten och undertecknar
  • därefter skickar din chef blanketten till HR-servicecenter.

När HR-servicecenter får blanketten registreras ansökan hos KPA Pension som utfärdar ett pensionsbrev. Detta pensionsbrev skickar sedan HR-servicecenter hem till dig.

Tänk också på att:

  • lämna in en uppsägning hos din arbetsgivare senast tre månader innan du vill gå i pension. Uppsägningsblankett hittar du på din arbetsplats intranät/arbetsnät eller så kontaktar du din närmaste chef.
  • upplägg för hur du vill ta ut den del av tjänstepensionen som är intjänad från och med 1998 gör du via det bolag du själv valt att placera den delen i.
    Mer information om tjänstepension hittar du på sidan Tjänstepension.
  • uttag av din allmänna pension gör du hos Pensionsmyndigheten.
  • ansöka om din eventuella privatpension hos bank eller försäkringsbolag.