Tjänstepension

Varje år betalar din arbetsgivare in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Vid lägre belopp betalar arbetsgivaren ut pensionsavgiften direkt till dig som arbetstagare på samma sätt som en lön.

Det finns olika avtal beroende på när du är född som påverkar vilka förmåner som ingår.

 • Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet KAP-KL
 • Du som är född 1986 eller senare omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL

Välkommen att kontakta HR-servicecenter om du har fler frågor om din tjänstepension.

Information om tjänstepension

KAP-KL är tjänstepensionsavtalet för dig som är född 1985 eller tidigare och som är anställd inom kommun eller landsting. Avtalet innebär att din arbetsgivare betalar in pengar varje år till din tjänstepension, det vill säga din avgiftsbestämda ålderspension.

 • För dig som tjänat över 1 procent av inkomstbasbeloppet

Om du tjänat över 1 procent av inkomstbasbeloppet avsätts pensionsavgiften till den bank eller försäkringsbolag du valt.

 • För dig som tjänat under 1 procent av inkomstbasbeloppet

Om du tjänat under 1 procent av inkomstbasbeloppet betalar din arbetsgivare pensionsavgiften direkt till dig som arbetstagare. Det innebär att allt under 688 kronor kommer att betalas ut till dig på samma sätt som en lön. Utbetalning sker endast på belopp som överstiger 200 kronor.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp för 2021 är 68 200 kronor.

Intjänad pensionsrätt

Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och landstingsanställd före 1998, har också tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pension 97 12 31, eller även intjänad pensionsrätt. Den baseras på:

 • Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1998.
 • Den tid du har arbetat före 1998 (från och med 28 års ålder).

Intjänad pension 97 12 31 betalas vanligtvis ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder och senast från 67 år.

Är du kvar i anställning på din tillsvidaretjänst i kommunen som du var anställd i 1997-12-31 efter fyllda 67 år, betalas din intjänade pensionsrätt ut med automatik när du fyller 69 år.

AKAP-KL är tjänstepensionsavtalet för dig som är född 1986 eller senare och som är anställd inom kommun eller landsting. Avtalet innebär att din arbetsgivare betalar in pengar varje år till din tjänstepension, det vill säga din avgiftsbestämda ålderspension. Avtalet gäller från och med 1 januari 2014.

 • För dig som tjänat över 1,5 procent av inkomstbasbeloppet

Om du tjänat över 1,5 procent av inkomstbasbeloppet avsätts pensionsavgiften till den bank eller försäkringsbolag du valt.

 • För dig som tjänat under 1,5 procent av inkomstbasbeloppet

Om du tjänat under 1,5 procent av inkomstbasbeloppet betalar din arbetsgivare pensionsavgiften direkt till dig som arbetstagare. Det innebär att allt under 1023 kronor kommer att betalas ut till dig på samma sätt som en lön.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp för 2021 är 68 200 kronor.

Om du inte gör något val av din tjänstepension placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension. Du har möjlighet att välja bort återbetalningsskyddet. För mer information kontakta KPA Pension.

När du är nyanställd skickar Pensionsvalet ett valpaket till dig via posten. Det går också att i efterhand ändra sparform eller försäkringsbolag. Från den 1 januari 2014 gäller flytträtt för pensionskapital. Det innebär att du mot en avgift kan flytta ditt intjänade kapital från det bolag du har till ett annat. Pensionsvalet hjälper dig med frågor som gäller ditt val för din tjänstepension. Kontaktuppgifter och mer information finns på Pensionsvalets webbplats.

Storlek på tjänstepension

Arbetsgivaren betalar in 4,5 % av din årslön till din tjänstepension varje år. Det är flera saker som påverkar hur mycket pengar du får i tjänstepension. Bland annat grundar beloppet sig på din arbetstid och inkomst. Minskar du din arbetstid och lön minskar även din tjänstepension och tvärtom. Storleken på din tjänstepension kan till exempel bero på:

 • Vilka anställningar du haft under din aktiva tid
 • Vilket avtalsområde din anställning tillhör
 • Din pensionsgrundande lön

 Du kan vara ledig av följande orsaker utan att tjänstepensionen påverkas negativt:

 • Sjukdom, olycksfall eller arbetsskada
 • Ledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen
 • Under tiden då du uppbär graviditetspenning
 • Ledighet utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag (max 1 år för uppdrag på heltid om du omfattas av avtalet AKAP-KL).

Du som tjänar mer än 42 625 kr/mån (2021) har även rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den baseras på:

 • Din pensionsgrundande lön.
 • Den tid du har arbetat efter 1998 plus eventuell tid från äldre pensionsavtal före 1998 (läs mer längre ner på sidan).

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut livslångt när du går i pension. Tidigast från 61 års ålder och senast från 68 års ålder eller när du avslutar din anställning.  Slutar du innan pensionen får du i stället en livränta.

Du kan välja att ta ut din tjänstepension med intjänad pensionsrätt på livsvarigt eller temporärt uttag. Temporärt uttag innebär att den större delen av tjänstepensionen tas ut före 65 års ålder. Hel eller partiell tjänstepension kan man välja om man avslutar sin tjänst på hel/ deltid.

Tänk på att du måste avsluta din tjänst i samma omfattning som du söker tjänstepension. Vi behöver en bekräftelse från din närmaste chef att din uppsägning är gjord i god tid. Detta så att vi kan besluta och handlägga din ansökan om tjänstepensionen. Läs mer på sidan Att gå i pension.

Tjänstepensionsrättsåldern som gällande för hur gammal vi måste vara för att tillgodoräkna oss anställningar har ändrats under åren.

 • Under perioden 1974-01-01 till 20015-12-31 räknas anställningen som tjänstepensionsgrundande från det man fyllt 28 år.
 • Från och med 2006-01-01 är din anställning tjänstepensionsgrundande om du har fyllt 21 år.
 • Är du anställd från och med 2014-01-01 och född 1986 eller senare får du tillgodoräkna dig din tjänstepension från första dagen.
 • Timanställningar är tjänstepensionsgrundande från och med 2002-01-01.

Får du nytt jobb hos en annan arbetsgivare slutar din gamla arbetsgivare att betala in pengar till din tjänstepension. De pengar du redan tjänat in finns kvar och kommer att bli en del av din framtida pension.