Tjänstepension

HR-servicecenter kan hjälpa dig med frågor som rör din tjänstepension som du tjänar in i de kommuner som ingår i HR-servicecenter.

Varje år betalar din arbetsgivare in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Gör du inget aktivt val placeras din avsättning i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.

AKAP-KR

AKAP-KR är det pensionsavtal som gäller för dig som arbetar inom kommun och region eller på ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension.

  • Beloppet som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension är 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
  • För lön över 7,5 inkomstbasbelopp är beloppet 31,50 procent.

För dig som ansöker om pension kan du ta ut din avgiftsbestämd tjänstepension på följande sätt:

  • Den lägsta åldern för att ta ut din pension är 60 år.
  • Den kortaste tiden du kan ta ut din pension är 10 år.

Reglerna för din tjänstepension bestäms av arbetsgivare och fackförbund. Det är arbetsgivare och fackförbund som förhandlar fram de kollektivavtal som reglerar tjänstepensionen för anställda inom kommun och region.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ