Blanketter Perstorps kommun

Här hittar du blanketter som du som chef ska skicka in till HR-servicecenter. Övriga blanketter hittar du på ditt intranät.

Rättelseblanketten använder du när du måste ändra på poster som redan har verkställts till lön.
Exempel: medarbetare har rapporterat tre dagars sjukfrånvaro, posten attesteras, lön verkställs. Det visar sig att det bara ska vara två dagars sjukfrånvaro.
Exempel: Avvikande tjänstgöring och turbyte som redan har blivit verkställt till lön.

Vid för sent attesterade poster går du som chef in i systemet och attesterar, tar ut ett underlag som till exempel tidutvärdering, markerar de poster det gäller och att det framgår vem det avser (namn och personnummer), skicka sedan in ett ärende till HR-servicecenter tillsammans med underlaget.

Förskjuten arbetstid

Uppdragstagare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ