Årsarbetstid

Ibland önskar Försäkringskassan information gällande din årsarbetstid . Mer information hittar du på forsakringskassan.se.

När Försäkringskassan begär uppgifter om när löneavtalet är undertecknat vänder du dig till din chef.

Exempel på uträkning av årsarbetstid

För att räkna ut din årsarbetstid så får du använda dig av formler. Det du behöver är antingen din semesterfaktor eller din tjänstledighetsfaktor.

För att få ut sin årsarbetstid utifrån semesterfaktorn så räknas det på 260 dagar/semesterfaktor.

För att få ut årsarbetstid utifrån din tjänstledighetsfaktor så räknas den med 365 dagar/tjänstledighetsfaktor.

  • Exempel 1: 260/1.25 = 208 dagar
  • Exempel 2: 365/1.4 = 260 dagar

Exempel schemaperiod: Antal pass under schemaperioden / antal veckor x 52

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ