Lönespecifikation

I Personec P, självservice, hittar du dina lönespecifikationer.

  • Klicka på menyn Lönespecifikation.
  • Välj utbetalningsdatum för att välja den lönespecifikation du önskar.
  • Om du önskar går det att skriva ut lönespecifikationen.

Tänk på

Den senaste lönespecifikationen som visas är preliminär. När lönen verkställs registreras de poster som du rapporterat och som chefen attesterat/beslutat.

Avdrag som dras per automatik via banken visas inte på lönespecifikationen i Personec P, självservice. Dessa avdrag som till exempel fackliga avgifter syns på den lönespecifikation du får via din internetbank eller via Swedbanks  e-dokument .

Om du har frågor kring din lönespecifikation kontaktar du din chef.