Kalender

I kalendern i Personec P, självservice, visas en översikt över:

  • ditt schema
  • dina arbetstider
  • din inrapporterade avvikande tjänstgöring
  • din frånvaro.

Här kan du bland annat rapportera:

  • avvikande tjänstgöring
  • frånvaro
  • turbyte
  • extratid
  • omvandla ersättning till tid
  • aktiv tid och ny bunden tid under jour och beredskap.

Så här använder du kalendern

Välj visning i kalendern

När du öppnar kalendern ser du innevarande månad. Genom att klicka på pilarna runt månaden kan du välja att se en annan månad. Du kan också välja om du vill se hela månaden, en vecka i taget eller per dag.

Se partiell frånvaro och turbyten

Om du vill se partiell frånvaro och turbyten vid ledig dag klickar du på reglaget till höger i kalendern.

Hjälpknapp

Hjälpknapp hittar du till höger av kalendern och hittas under ikonen

Klockintervall visning i veckokalender

Om du väljer att visa kalendern veckovis finns en ikon för att välja vilka tidsintervall som ska visas i kalendern.

I kalenderns menyrad finns en rullista där du hittar dina anställningar. Klicka i fältet för att välja den anställning du ska lägga i en rapport för.

Du kan också klicka på Alla anställningar för att få en översiktsbild över dina olika anställningar och vad som är rapporterat på dessa.

För att rapportera en ny aktivitet via kalendern klickar du på aktuell dag och i rutan Lägg till ny aktivitet väljer du sedan antingen Frånvaro, Turbyte eller Avvikande tjänstgöring.

Tillägg/Avdrag eller Bunden alternativ Aktiv tid under beredskap samt Flexregistrering

Om du ska rapportera in en post i Tillägg/Avdrag, Flexregistrering eller Bunden alternativt Aktiv tid under beredskap klickar du på Lägg till ny aktivitet uppe till höger i kalendern. Härifrån kan du även rapportera din frånvaro, turbyten och avvikande tjänstgöring.