Årsinkomst

Ibland önskar Försäkringskassan information gällande din årsinkomst. Försäkringskassan har olika regler för hur en årsinkomst räknas ut utifrån bland annat avlöningsform och tillägg. Mer information får du på forsakringskassan.se.

Här är ett exempel på uträkning av årsinkomst för månadsanställd:

 1. Räkna ut grundlön.
  Din månadslön x 12, årets alla månader.
  Exempel: 20 000 kr/månad x 12 = 240 000 i årsinkomst.
 2. Räkna ut tillägg som du kan ha i form av ob-ersättning och jour-ersättning.
  Exempel ob-ersättning under ett år:
  Titta på dina 6 senaste lönespecifikationer och plussa allt OB de senaste månaderna och sedan multiplicerar du det med 2.
  Räkneexempel: 7 500 kr/halvår x 2 = 15 000 ob-ersättning under ett år.

Exempelvis övertid räknas också som om det är något som är återkommande, i så fall ska de räknas ut på 12 månader.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ