Omvandla ersättning till ledig tid

Tidsomvandling kan göras om du arbetar med

  • jour, beredskap
  • jour Bilaga J
  • förskjuten arbetstid
  • OB-ersättning.

Tidsomvandling betyder att du kan få ledig tid istället för kontant ersättning.
Du kan tidsomvandla föregående månads ersättningar till och med den 11:e i månaden efter.

Gör så här för att tidsomvandla

  • I Personec P, självservice, går du till menyn Inställningar.
  • Bocka i Tidsomvandling – Visa tidsomvandling.

  • Du hittar funktionen för tidsomvandling i menyraden.

Orsaker och timmar att välja

  • De orsaker du kan välja mellan presenteras i form av en lista tillsammans med de timmar du kan omvandla.
  • Ange önskat antal timmar att omvandla och spara genom att klicka på den gröna bocken.

I respektive kolumn visas nu hur många timmar du önskat omvandla, hur många timmar som kommer att betalas ut kontant samt hur många timmar ledighet du får.

När din chef har beviljat din önskade omvandling kommer den att sparas i en tidbank. Tidbanken finns under menyn Saldon/översikt – Saldon översikt.

Ansöka om ledighet av omvandlade timmar

För att ansöka om ledighet av omvandlade timmar går du till kalendern, väljer Frånvaro och anger ledighetsorsaken Uttag tidsomv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ