Lovskola – samtliga kommuner

I Båstad, Helsingborg, Klippan, Perstorp, Svalöv och Åstorp registrerar medarbetare, chef/chefsstöd i Personec P.

I Bjuv registrerar chef/chefsstöd i Personec P.

Höganäs har ett lokalt avtal om lovskola och underlag skickas till HR-servicecenter för registrering.

I Ängelholm registrerar chef/chefsstöd i Personec P.
Lokalt avtal om sommarskola – underlag skickas till HR-servicecenter för registrering.

Orsaker att rapportera in lovskola

Lovskola inom ord årsarb (Lovskola låg)
Denna orsak används när arbetstiden inom lovskolan inryms inom den ordinarie årsarbetstiden och ersätts med 150% av din kalenderdaglön per arbetsdag.

Lovskola utöver ord årsarb (Lovskola hög)
Denna orsak används när arbetstiden inom lovskolan överstiger den ordinarie årsarbetstiden och ersätts med 200% av din kalenderdaglön per arbetsdag.

Så här rapporterar du som medarbetare

För lärare som arbetar på lovskola registreras detta i tillägg/avdrag-Diverse tillägg, orsak-Lovskola. Mer information finns i denna guide.

När du rapporterar in dina dagar i Självservice, tänk på att fylla i datum och antal dagar i fältet antal. Fältet belopp lämnar du tomt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ