Frånvaro

Här kan du läsa om hur du gör för att rapportera frånvaro i Personec P, självservice som till exempel vid

 • sjukfrånvaro
 • semester
 • tjänstledighet
 • föräldraledighet

Rutin

 • Det är du själv som rapporterar in kortare och viss längre frånvaro i Personec P, självservice.
 • Sjukfrånvaro och vård av barn rapporteras in senast då du är åter i tjänst.
 • Sjukdom rapporterar du själv enligt kommunspecifik rutin.
 • Semester rapporterar du själv.
 • Frånvaro kan ändras av dig så länge den inte är attesterad/beviljad/tillstyrkt.
 • Alla orsaker som du inte kan rapportera i Personec P, självservice lämnar du skriftligen till din chef.

Rapportera din frånvaro i en sammanhängande period

Rapportera all frånvaro i en sammanhängande period. Är du sjuk till exempel från torsdagen vecka 1 och är sjuk fram till tisdagen vecka 2 rapporterar du din sjukfrånvaro i en och samma post. Detta gäller även semester. Systemet tittar i ditt schema och räknar ut hur många semesterdagar som ska dras, du blir alltså inte av med några extra semesterdagar för att semestern är rapporterad över helgen.

Flex och frånvaro del av dag

Stämplar du flex i Självservice och har en frånvaro del av dag? Mer information om hur du rapporterar din frånvaro och hur du stämplar din tid med kod hittar du under stycket ”När ska jag rapportera med kod?” i vår Flexguide.

För dig som är sjuk och har fler än en anställning

 • rapportera sjukfrånvaro på samma dag på båda anställningarna, även om den ena anställningen har en arbetsfri dag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ