Frånvaro

Här kan du läsa om hur du gör för att rapportera frånvaro i Personec P, självservice som till exempel vid

 • sjukfrånvaro
 • semester
 • tjänstledighet
 • föräldraledighet

Rutin

 • Det är du själv som rapporterar in kortare och viss längre frånvaro i Personec P, självservice.
 • Sjukfrånvaro och vård av barn rapporteras in senast då du är åter i tjänst.
 • Sjukdom rapporterar du själv enligt kommunspecifik rutin.
 • Semester rapporterar du själv.
 • Frånvaro kan ändras av dig så länge den inte är attesterad/beviljad/tillstyrkt.
 • Alla orsaker som du inte kan rapportera i Personec P, självservice lämnar du skriftligen till din chef.

Tänk på!

För dig som är sjuk och har fler än en anställning:

 • rapportera sjukfrånvaro på samma dag på båda anställningarna, även om den ena anställningen har en arbetsfri dag.