Saldon översikt – Semester/komptid

I Personec P, självservice under menyn Saldon/översikter kan du se bland annat se:

  • dina semesteruppgifter som gäller för det aktuella semesteråret.
  • din innestående flex- och komptid.
  • diverse ackar med saldo vid eventuell inlöst övertid och årsabetstidssaldo.

Dina saldon för semester, flex- och komptid samt inlöst övertid och årsarbetstidssaldo hittar du under menyn Saldon översikt.

I undermenyerna Frånvaro översikt, Avvikande tjänstgöring översikt, Turbyte översikt samt Tillägg/Avdrag översikt hittar du under respektive rubrik en sammanställning av alla de poster du har rapporterat i självservice.

Kompsaldot visas i Lägg till ny frånvaro

När du via Lägg till ny frånvaro väljer Kompledig i orsaksmenyn får du nu upp ditt kompsaldo längst ner i rapporteringsrutan. Du hittar även kompsaldot på samma vis under Lägg till ny aktivitet – Tillägg/Avdrag.

Om det saknas timmar eller om du ligger minus i kompsaldot visas texten i rött. När det finns timmar att ta ut i kompledighet är texten svart.

Antalet i saldot innehåller: Komp-acken och eventuell beviljad och inte beviljad frånvaro med orsaken Kompledig. Saldot visar hur ditt kompsaldo ser ut innan din nya kompledighet.

Simulera semester

När du har registrerat semesteransökan i Personec P, självservice, kan du klicka på knappen Simulera semester för att se hur många kvarstående semesterdagar du har.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ