Saldon översikt – Semester/komptid

I Personec P, självservice under menyn Saldon/översikter kan du se bland annat se:

  • dina semesteruppgifter som gäller för det aktuella semesteråret.
  • din innestående flex- och komptid.
  • diverse ackar med saldo vid eventuell inlöst övertid och årsabetstidssaldo.

Dina saldon för semester, flex- och komptid samt inlöst övertid och årsarbetstidssaldo hittar du under menyn Saldon översikt.

I undermenyerna Frånvaro översikt, Avvikande tjänstgöring översikt, Turbyte översikt samt Tillägg/Avdrag översikt hittar du under respektive rubrik en sammanställning av alla de poster du har rapporterat i självservice.

Kompsaldot visas i Lägg till ny frånvaro

När du via Lägg till ny frånvaro väljer Kompledig i orsaksmenyn får du nu upp ditt kompsaldo längst ner i rapporteringsrutan. Du hittar även kompsaldot på samma vis under Lägg till ny aktivitet – Tillägg/Avdrag.

Om det saknas timmar eller om du ligger minus i kompsaldot visas texten i rött. När det finns timmar att ta ut i kompledighet är texten svart.

Antalet i saldot innehåller: Komp-acken och eventuell beviljad och inte beviljad frånvaro med orsaken Kompledig. Saldot visar hur ditt kompsaldo ser ut innan din nya kompledighet.

Simulera semester

När du har registrerat semesteransökan i Personec P, självservice, kan du klicka på knappen Simulera semester för att se hur många kvarstående semesterdagar du har.

Du som har en tidsbegränsad semesteranställning med månadslön där du inte är anställd under hela kalenderåret visas antalet semesterdagar som om du vore anställd hela året. Om du har en anställning som upphör innan årets slut visas alltså inte rätt antal betalda semesterdagar när du simulerar din semester.

Din chef hjälpa dig med att simulera fram hur många semesterdagar du har rätt till. Du kan även kontakta HR-servicecenter för att få hjälp med uträkning av semesterdagar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ