Karensavdrag

När du registrerar en frånvaro i Personce P, självservice, beräknar systemet automatiskt ditt karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag. I denna guide förklarar vi hur ett karensavdrag görs och hur detta räknas fram.

Karensavdrag

Karensavdraget blir det samma oavsett vilken dag eller när på dagen du som anställd blir sjuk. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens och är du fortsatt sjuk nästa dag dras återstående del av karensen tills ett helt karensavdrag är gjort.

Deltidssjuk

Är du deltidssjuk till exempel 25% dras de fyra första dagarnas sjuk i karensavdrag då ett helt karensavdrag alltid ska göras. Är du deltidssjuk 50% görs karensavdrag på dag ett och två i sjukperioden. Detta gäller bara vid en ny sjukperiod och inte om du redan har en pågående sjukfrånvaro.

På lönespecifikationen får du sjuklön från dag ett. Denna äts dock helt eller delvis upp av karens- och/eller sjukavdraget. Sjuklönen motsvarar 80% av din dagslön (månadslön delat på kalenderdagar i månaden) gånger din kalenderdagsfaktor (dagslön x 0,8 x faktor).

Karensavdraget beräknas med en faktor på 1,40 av din dagslön och beräkningen utgår från att alla arbetar 5 av veckans 7 dagar (7 / 5 = 1,40). Ditt karensavdrag är alltså din dagslön gånger 1,4 eller 20% av din veckolön. Detta innebär att karensavdraget är det samma oavsett hur många dagar i veckan du arbetar.

Däremot dras sjuklönen och sjukavdraget enligt din kalenderdagsfaktor. Jobbar du till exempel 4 dagar i veckan i genomsnitt över en schemaperiod har du en faktor på 1,75.

Kalenderdagsfaktor

Antalet kalenderdagar måndag-söndag i ditt schema delat på antalet arbetspass i schemat.

På lönespecifikationen hittar du tre olika rader för din första sjukdag:

 • en som visar vad du faktiskt får i sjuklön för dagen,
 • en som visar karensavdraget och
 • en som visar ditt sjukavdrag.

Anna har en månadslön på 31 000 kronor och jobbar 40 timmar i veckan måndag till fredag.

Sjuk hel dag och fortsatt sjuk dag två.

Så här ser lönespecifikationen utDag 1: Sjuklön, karensavdrag och sjukavdrag.

Dag 2: Sjuklön och sjukavdrag.

Så här räknar du

 • Först räknar vi ut kalenderdagslönen: Månadslön (31000) / dagar i månaden (31) = 1000 kronor. Denna siffra hittar du i kolumnen Apris på raden Månadslön.
 • Sjuklön: Sjuklönen är dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (1,40) gånger 80% = 1120 kronor.
 • Karensavdrag: Dagslönen (1000) gånger 1,4 (oavsett vilken kalenderdagsfaktor du har) gånger 80% = 1120 kronor.
 • Sjukavdrag: Dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (1,40) = 1400 kronor

Dag 1: Avdraget från månadslönen blir i exemplet ovan 1400 kronor, då sjuklönen och karensavdraget går jämnt ut och sjukavdrag görs med 1400 kronor.
Dag 2: Först får Anna sjuklön på 1120 kronor och sedan görs ett sjukavdrag på 1400 kronor = 280 kronor avdrag.

Kalenderdagsfaktor: Antalet kalenderdagar måndag-söndag i ditt schema delat på antalet arbetspass i schemat.

Sjuk halva dagen och fortsatt sjuk dag två.

Blir Anna istället sjuk efter halva arbetsdagen, till exempel går hem vid lunch, görs karensavdraget på halva arbetsdagen. Fortsätter hon sedan att vara sjuk följande dag dras resterande del av karensavdraget denna dag då ett helt avdrag alltid ska göra. På dag två dras alltså också halva dagen i karens.

Så här ser lönespecifikationen utDag 1: Sjuklön, halva karensavdraget och sjukavdrag.
Dag 2: Sjuklön, resterande karensavdrag och sjukavdrag.

Så här räknar du

 • Kalenderdagslönen: Månadslön (31000) / dagar i månaden (31) = 1000 kronor. Denna siffra hittar du i kolumnen Apris på raden Månadslön.
 • Sjuklön dag 1: Sjuklönen är dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (1,40) gånger 80% gånger omfattningen på sjukfrånvaron (50%) = 560 kronor.
 • Karensavdrag dag 1 och 2: Dagslönen (1000) gånger 1,4 (oavsett vilken kalenderdagsfaktor du har) gånger 80% = 1120 kronor. Då sjukfrånvaron är på 50% görs halva karensavdraget på dag ett och resterande karensavdrag görs på nästa sjukdag. Karensavdraget får heller aldrig vara större än sjuklönen så i detta fallet kan aldrig mer än 560 kronor dras i karens dag ett.
 • Sjukavdrag dag 1: Dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (1,40) gånger omfattningen på sjukfrånvaron (50%) = 700 kronor.
 • Sjuklön dag 2: Sjuklön för hela dagen (1000) gånger kalenderfaktorn (1,40) gånger 80% = 1120 kronor.
 • Sjukavdrag dag 2: Dagslönen (1000) gånger kalenderfaktorn (1,40) = 1400 kronor.

Dag 1: Avdraget från månadslönen blir i exemplet ovan 700 kronor, då sjuklönen och karensavdraget går jämnt ut och sjukavdrag görs med 700 kronor.

Dag 2: Först får Anna sjuklön på 1120 kronor och sedan görs ett sjukavdrag på 1400 kronor = 280 kronor avdrag. Utöver detta dras resterande del av karensen då ett helt karensavdrag alltid ska göras = 560 kronor. Totalt 840 kronor i avdrag.

Bengt jobbar 14 pass under en 4 veckors schemaperiod och har då en kalenderdagsfaktor på 2.00 (kalenderdagar i schemaperioden 28 delat på antalet arbetspass 14).

Sjuk hel dag och fortsatt sjuk dag två.

Så här ser lönespecifikationen utDag 1: Sjuklön, karensavdrag och sjukavdrag.
Dag 2: Sjuklön och sjukavdrag.

Så här räknar du

 • Kalenderdagslönen: Månadslön (31000) / dagar i månaden (31) = 1000 kronor. Denna siffra hittar du i kolumnen Apris på raden Månadslön.
 • Sjuklön: Sjuklönen är dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (2,00) gånger 80% = 1600 kronor.
 • Karensavdrag: Dagslönen (1000) gånger 1,4 (oavsett vilken faktor du har på sjuklönen) gånger 80% = 1120 kronor. Här dras alltså karensen inte med kalenderdagsfaktorn utan med faktor 1,40.
 • Sjukavdrag: Dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (2,00) = 2000 kronor

Dag 1: Avdraget från månadslönen blir i exemplet ovan 1520 kronor (1600 – 1120 – 2000).
Dag 2: Först får Bengt sjuklön på 1600 kronor och sedan görs ett sjukavdrag på 2000 kronor = 400 kronor avdrag.

Sjuk halva dagen och fortsatt sjuk dag två.

Så här ser lönespecifikationen utDag 1: Sjuklön för halva dagen, halva karensavdraget och sjukavdrag för halva dagen.
Dag 2: Sjuklön, resterande karensavdrag och sjukavdrag.

Så här räknar du

 • Kalenderdagslönen: Månadslön (31000) / dagar i månaden (31) = 1000 kronor. Denna siffra hittar du i kolumnen Apris på raden Månadslön.
 • Sjuklön dag 1: Sjuklönen är dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (2,00) gånger 80% gånger omfattningen på sjukfrånvaron (50%) = 800 kronor.
 • Karensavdrag dag 1 och 2: Dagslönen (1000) gånger 1,4 (oavsett vilken faktor du har på sjuklönen) gånger 80% gånger omfattningen på sjukfrånvaron (50%) = 560 kronor. Då ett helt karensavdrag alltid ska göras dras resterande del av karensen på dag två i sjukperioden.
 • Sjukavdrag dag 1: Dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (2,00) gånger omfattningen på sjukfrånvaron (50%) = 1000 kronor.
 • Sjuklön dag 2: Sjuklön för hela dagen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (2,00) gånger 80% = 1600 kronor.
 • Sjukavdrag dag 2: Dagslönen (1000) gånger kalenderdagsfaktorn (2,00) = 2000 kronor.

Dag 1: Avdraget från månadslönen blir i exemplet ovan 760 kronor (800 – 560 – 1000).
Dag 2: Först får Bengt sjuklön på 1600 kronor och sedan görs ett sjukavdrag på 2000 kronor = 400 kronor avdrag. Utöver detta dras resterande del av karensen då ett helt karensavdrag alltid ska göras = 560 kronor. Totalt 960 kronor i avdrag.