Karensavdrag

När du registrerar en frånvaro i Personce P, självservice, beräknar systemet automatiskt ditt karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag. I denna guide förklarar vi hur ett karensavdrag görs och hur detta räknas fram.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ