Avvikande tjänstgöring

Månadsavlönad

Du som är månadsavlönad rapporterar in extratid under avvikande tjänstgöring i Personec P, självservice.

Timavlönad

Du som är timavlönad rapporterar dina arbetade timmar under avvikande tjänstgöring i Personec P, självservice.

Tänk på

För att du ska få ersättningen måste din chef bevilja din tjänstgöring. När chefen har beviljat din tjänstgöring ser du en bock i rutan vid den aktuella dagen.

Så här gör du för att rapportera avvikande tjänstgöring

Logga in i Personec P, självservice, och gå till menyn Kalender.

I kalendern kan du rapportera avvikande tjänstgöring på två sätt:

 • Klicka på den gröna knappen Lägg till ny aktivitet uppe till höger och välj Avvikande tjänstgöring.

 eller

 • Klicka i kalendern på den dag du vill rapportera in tider och klicka sedan på Avvikande tjänstgöring.

När du valt Avvikande tjänstgöring får du upp ett fönster och här fyller du i

 • Orsak
 • Start
 • Slut
 • Kl from
 • Kl tom
 • eventuell Bemanning typ och Rast
 • i Lägg till meddelande kan du skriva in ett meddelande till din chef gällande den avvikande tjänstgöringen
 • Klicka på Spara.

Tänk på

Om passet överstiger 5 timmar måste du ange tid för rast.

Om du är timavlönad och ska välja vilken arbetsplats du arbetat på eller om du till exempel jobbat extra på en annan arbetsplats än din ordinarie:

 • gå till Sök arbetsplats
 • klicka på förstoringsglaset
 • sök arbetsplats genom att skriva in namnet på verksamheten*
 • klicka på aktuell arbetsplats/verksamhet så den blir markerad
 • klicka på Spara.

Nu finns den valda arbetsplatsen i fältet Sök arbetsplats.

När du sökt fram en arbetsplats kommer den att finnas kvar som ett snabbval under pilen nästa gång du ska rapportera avvikande tjänstgöring.

*Om du inte vet exakt vad arbetsplatsen heter kan du:

 • söka med en del av arbetsplatsens namn

eller

 • ange ett begrepp som till exempel ”skola” för att få upp alla arbetsplatser som innehållet ordet.

Du kan ändra eller ta bort din rapportering gällande avvikande tjänstgöring fram tills dess att din chef beviljar posten.

Gör så här för att ändra eller ta bort posten:

 • Gå till Saldon / översikter – Avvikande tjänstgöring översikt. Här hittar du alla dina inrapporterade poster.
 • Välj period.
 • Klicka på Visa.

Markera den aktuella posten och

 • ändra den genom att klicka på redigeringsknappen
 • ta bort den genom att klicka på soptunnan.