Avvikande tjänstgöring (Rapportera arbetade timmar eller extra tid)

Månadsavlönad

Du som är månadsavlönad rapporterar in extratid under avvikande tjänstgöring i Personec P, självservice.

Timavlönad

Du som är timavlönad rapporterar dina arbetade timmar under avvikande tjänstgöring i Personec P, självservice. Är du timavlönad rapporterar du dina timmar med orsaken: Ordinarie arbetstid.

Avvikande tjänstgöring är det begrepp som används för att rapportera in tid i självservice.

Tänk på

För att du ska få ersättningen måste din chef bevilja din tjänstgöring. När chefen har beviljat din tjänstgöring ser du en bock i rutan vid den aktuella dagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ