Jour/Beredskap

När du har ett jour- eller beredskapsschema kopplat till din anställning ser du det i kalendern i Personec P, självservice.

Den blå raden visar ditt arbetsschema och den gröna raden visar dina jour-/beredskapspass.

Rapportera aktiv tid

När du gått i tjänst under ett jour- eller beredskapspass ska du rapportera aktiv tid. Det kan du göra i Kalendern antingen genom att klicka på det gröna fältet för den aktuella dagen eller genom att klicka på Lägg till ny aktivitet.

Så här gör du för att rapportera tid

 • I Personec P, självservice, välj menyn Kalender.
 • Klicka på det gröna fältet för den aktuella dagen.
 • I rutan som visas klickar du på Aktiv tid.

 • Markera de klockslag du önskar att rapportera din aktiva tid för genom att klicka i rutan för starttiden och sedan dra med muspekaren över de klockslag som motsvarar din aktiva tid.

 • När du gjort detta ser du vilka tider som är markerade och en ny ruta visas där du anger orsak Störning J/B pengar eller Störning J/B ledig.
 • Du kan även justera dina klockslag härifrån.
 • Klicka på Lägg till.

Nu kan du se din inrapporterade tid som ett grönt fält.

Ändra din rapportering genom att

 • klicka i det gröna fältet
 • klicka sedan på ändra eller ta bort.

När du är klar kan du stänga rutan genom att klicka på krysset i höger hörn.

Din aktiva tid hittar du nu i kalendern på den aktuella dagen. Tiden har en grön markering på den bundna tiden.

För att se detaljer kring den aktiva tiden kan du klicka på den bundna tiden och sedan den grönmarkerade raden  som visar din inrapporterade tid och inrapporterad orsak. Ändra eller ta bort den aktiva tiden genom pennan och soptunnan.

Din inrapporterade aktiva tid kan du också se via menyn Saldon/översikt – Avvikande tjänstgöring översikt. Välj period och klicka på visa. Även här har du möjlighet att ändra eller ta bort dina tider förutsatt att dessa inte är beviljade av din chef.

Rapportera aktiv tid via Lägg till ny aktivitet

 • Gå till kalendern i Personec P, självservice
 • klicka på Lägg till ny aktivitet
 • välj Aktiv tid
 • nu visas en lista på de pass som du har med bunden tid, klicka på det pass du vill rapportera

Därefter får du upp en lista över alla pass du har med bunden tid.

Klicka på det pass du vill rapportera aktiv tid för och rapportera enligt instruktionen Rapportera aktiv tid som du hittar här ovan.

När du gått i tjänst under ett jour- eller beredskapspass ska du rapportera Aktiv tid. Det gör du i Personec P, självservice, antingen via Kalendern eller via Lägg till ny aktivitet.

Rapportera aktiv tid via Lägg till ny aktivitet

 • Gå till kalendern i Personec P, självservice
 • klicka på Lägg till ny aktivitet
 • välj Aktiv tid
 • nu visas en lista på de pass som du har med bunden tid, klicka på det pass du vill rapportera
 • klicka på det pass du vill rapportera aktiv tid för

Markera de klockslag du önskar att rapportera din aktiva tid för genom att klicka i rutan för starttiden och sedan dra med muspekaren över de klockslag som motsvarar din aktiva tid.

 • När du gjort detta ser du vilka tider som är markerade och en ny ruta visas där du anger orsak Störning J/B pengar eller Störning J/B ledig.
 • Du kan även justera dina klockslag härifrån.
 • Klicka på Lägg till.

Nu kan du se din inrapporterade tid som ett grönt fält.

Vill du ändra din rapportering kan du

 • klicka i det gröna fältet
 • klicka på ändra eller ta bort.

När du är klar kan du stänga rutan genom att klicka på krysset i höger hörn.

Din aktiva tid hittar du nu i kalendern på den aktuella dagen. Tiden har en grön markering på den bundna tiden.

För att se detaljer kring den aktiva tiden kan du klicka på den bundna tiden och sedan den grönmarkerade raden  som visar din inrapporterade tid och inrapporterad orsak. Ändra eller ta bort den aktiva tiden genom pennan och soptunnan.

Din inrapporterade aktiva tid kan du också se via menyn Saldon/översikt – Avvikande tjänstgöring översikt. Välj period och klicka på visa. Även här har du möjlighet att ändra eller ta bort dina tider förutsatt att dessa inte är beviljade av din chef.

När du har tagit ett extra jour- eller beredskapspass

 • går du till kalendern i Personec P, självservice
 • klickar på Lägg till ny aktivitet
 • väljer Bunden tid.

 • därefter väljer du aktuell orsak, eventuell bemanningstyp, start- och slutdatum samt klockslag.
 • klicka på Spara.

Härifrån kan du även välja att fylla hela den bundna tiden med aktiv tid om så är fallet.

Du hittar din rapporterade tid i kalendern den aktuella dagen via Saldon/översikt – Avvikande tjänstgöring översikt. Om du vill ändra eller ta bort tiden klickar du på det aktuella passet i kalendern. Du kan också gå via menyn Saldon/översikt för att ändra eller ta bort.

Om du klickar du på passet i kalender får du upp en detaljruta där du kan rapportera eventuell aktiv tid.