Jour/Beredskap

När du har ett jour- eller beredskapsschema kopplat till din anställning ser du det i kalendern i Personec P, självservice.

Den blå raden visar ditt arbetsschema och den gröna raden visar dina jour-/beredskapspass.

Rapportera aktiv tid

När du gått i tjänst under ett jour- eller beredskapspass ska du rapportera aktiv tid. Det kan du göra i Kalendern antingen genom att klicka på det gröna fältet för den aktuella dagen eller genom att klicka på Lägg till ny aktivitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ