Bokmärken

I huvudmenyn under stjärnan finns funktionen Bokmärken. Här kan du spara sidor och funktioner som du använder ofta och på så sätt snabbt hitta dit.

Gör så här för att skapa ett bokmärke

 1. Gå till sidan du vill spara som ett bokmärke.
 2. Klicka på stjärnan i huvudmenyn.
 3. Välj Bokmärk den här menylänken.
 4. Nu visas ett nytt fönster där du döper ditt bokmärke.
 5. Har du ingen mapp sedan tidigare skapar du en genom att skriva in ett namn i fältet för Mapp. Om du redan har skapat mappar väljer du den mapp som sidan ska sparas i.
 6. Om du har fler roller är ett tips att skapa mappar utifrån roll som till exempel Mapp: Medarbetare, Mapp: Chef.
 7. Klicka på Spara.

Gör så här för att gå till ett bokmärke

När du har skapat ett nytt bokmärke kan du behöva logga ut och logga in igen i Personec P, självservice, för att detta ska synas.

 1. Klicka på stjärnan och därefter på bokmärket.
 2.  Under Visa alla ser du alla dina mappar och bokmärken.
  Här kan du byta namn och ändra ordningen på hur de visas i listan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ