Mina uppgifter

I Personec P, självservice, menyval Mina uppgifter fyller du i uppgifter som gäller dig:

  • Adressuppgifter
  • Registrera barn

Gör så här:

Adressuppgifter

I menyn Adressuppgifter registrerar du din nya adress om du har flyttat. Här kan du också registrera kontaktuppgifter till anhöriga.

Registrera barn

I menyn Registrera barn lägger du till ditt/dina barns namn och födelsedata (sex siffror). Här visas också antal dagar som registrerats som föräldraledig.

Tänk på att du först måste registrera barnets namn och födelsedata innan du kan rapportera olika typer av föräldraledighet.

Om du önskar ta ut föräldraledighet innan barnet är fött anger du beräknad förlossningsdatum. När barnet är fött ändrar du befintlig uppgift till rätt födelsedatum och lägger alltså inte upp ett nytt barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ