Flex

Informationen gäller endast för dig som jobbar i en kommun där flexregistrering i Personec P, självservice, tillämpas.

Kort om flex

 • Om ditt flexsaldo avviker enligt avtalets +/-timmar vid avstämningsperiodens slut kommer dessa timmar att justeras. Överskjutande timmar kommer att strykas och vid minus får du ett löneavdrag på kommande lön.
 • Från och med en bestämd datum i månaden kan du inte korrigera föregående månads flex då det sker en maskinell kontroll av ditt totala flexsaldo. Det är därför viktigt att du registrerar din flex och rättar dina eventuella varningssignaler så snart som möjligt.
 • Du kan rapportera in frånvaro del av dag genom en Flexstämpling.
 • Frånvaro hel dag rapporteras via Frånvaro.
  Har du ansökt om flexledighet en hel dag genom Frånvaro framåt i tiden korrigeras inte ditt saldo förrän frånvaron är beviljad och aktuell dag har passerat.
 • Alla turbyten måste vara beviljade av chef innan stämpling/korrigering görs.

Så här gör du för att registrera flex

Det finns olika sätt att stämpla in och ut flextid.

 • Via flexklockan: Du kan stämpla in och ut genom att klicka på In eller Ut i flexklockan som du hittar på Personec P, självservices startsida.

 • Via menyn Flex: Gå till menyn Flex – Flexregistrering.

 • Via kalendern: I kalender finns valet Flexregistrering under Lägg till ny aktivitet.

Rekommenderat är att du stämplar dina tider varje dag. Här ser du hur du rapporterar flex via menyn Flexregistrering.

Tänk på

Om du stämplar in på morgonen måste du alltid stämpla ut på kvällen och vice versa.

 • Välj den typ av flexregistrering du vill göra och klicka därefter på Spara. Nu kan du se din senaste stämpling i fältet Senaste registrering och i flexklockan på startsidan.

Lunch

 • När du ska gå på lunch öppnar du flexregistreringen, kontrollerar att det står Rast ut och klicka på Spara. När du är åter från lunchen väljer du Rast in.
 • Om du inte stämplar Rast ut och Rast in så dras det automatiskt tid för lunch.
 • Om du är ledig i samband med lunchen måste du använda In och Ut för att kunna flexregistrera med kod.

Se aktuellt flexsaldo

 • Om du vill veta ditt aktuella flexsaldo efter det att du gjort en stämpling kan du simulera detta genom att klicka på knappen Flexsaldo.

Jag har missat stämpla in på morgonen, hur gör jag?

 • Klicka på Flex översikt och välj aktuellt datum.
 • Klicka därefter på pennan.
 • Klicka på Lägg till ny flexregistrering och fyll i tid och typ av flexregistrering.
 • Klicka på Lägg till och därefter på Spara.
 • Kommer du in senare än flexramen anger måste du även ange kod till exempel Flexledig. Resten av dagen kan du stämpla som vanligt.

Jag har missat att stämpla lunchrast, hur gör jag?

 • Klicka på Flex översikt och markera den dag du vill korrigera. Nu ser du de stämplingar som finns registrerade denna dag.
 • Klicka därefter på pennan.
 • Klicka på Lägg till ny flexregistrering, ändra tid och välj typ Rast ut.
 • Klicka på Lägg till.
 • Gör därefter på samma sätt fast med typen Rast in.
 • Om du gör detta innan din arbetsdag är slut kan du stämpla ut precis som vanligt när du går hem.

Jag vill ändra något i en flexstämpling, hur gör jag?

 • Klicka på Flex översikt och markera den dag du vill korrigera. Nu ser du eventuella stämplingar som finns registrerade denna dag.
 • Klicka därefter på pennan.
 • Här kan du ändra Typ, klockslag och lägga till eventuell kod.
 • Klicka på Spara.

Du rapporterar med kod när:

 • du stämplar utanför flexramarna.
 • du är frånvarande del av dag. Hel dag rapporteras via frånvaro.
 • du ska rapportera avvikande tjänstgöring via flex vid deltid eller du har fått godkänt övertid innan flexramen är slut.

Exempel

Du blir sjuk under dagen

 • Du har stämplat in på morgonen men insjuknar under dagen och ska gå hem. På din ut-stämpling väljer du kod som talar om varför du går hem, till exempel Sjukdom.

Du måste gå hem på grund av vård av barn

 • Du har stämplat in på morgonen men måste under dagen gå hem för vård av barn.
 • Fyll i kod på din utstämpling.

När du är frånvarande för vård av barn måste du meddela vilket barn du är frånvarande för. När du rapporterar aktuell kod för vård av barn i flexen kan du inte skriva in barnets personnummer.

Efter att du stämplat ut med koden för vård av barn måste du därför gå in i kalendern. Klicka på frånvaroraden som kommit från din flexstämpling och klicka på ändra. Välj vilket barn frånvaron avser och klicka på spara.

Du arbetar beordrad övertid

 • Du har stämplat in på morgonen och har arbetat beordrad övertid efter din ordinarie arbetstid.
 • På din ut-stämpling måste du lägga in kod Extratid/ledig eller Extratid/pengar.

När du har något som måste korrigeras får du en signal på detta.

Felmeddelande

Det finns tre typer av felmeddelande:

 • Utstämpling saknas
 • Stämplingarna matchar inte varandra
 • Stämplingen skapar ODEF + alt –

Förklaring

Utstämpling saknas

När du stämplar in på morgonen måste du stämpla ut på kvällen och vice versa. Om du inte stämplar ut får du felmeddelandet Utstämpling saknas.

 • Gå in via Flex översikten för att se vilken dag det finns en varningssymbol för.
 • Markera dagen och klicka på pennan.
 • Lägg till den eller de stämplingar som saknas och Spara.

Stämplingarna matchar inte varandra

Du kan få felmeddelande om stämplingar inte matchar varandra. Det kan uppstå när du till exempel har stämplat in två gånger eller om du har fel typ av rast in eller rast ut.

 • Korrigera på samma sätt som ovan.

Stämplingen skapar ODEF + alt –

Detta felmeddelande får du när du har stämplat utanför flexramarna. Detta fel rättar du genom att välja in en kod i någon av dina stämplingar.