Flex

Informationen gäller endast för dig som jobbar i en kommun där flexregistrering i Personec P, självservice, tillämpas. Observera att flextidsavtalen i våra samverkande kommuner ser olika ut och därför kan vissa delar av guiden vara inaktuella för dig.

Kort om flex

  • Om ditt flexsaldo avviker enligt avtalets +/-timmar vid avstämningsperiodens slut kommer dessa timmar att justeras. Överskjutande timmar kommer att strykas och vid minus får du ett löneavdrag på kommande lön.
  • Från och med en bestämd datum i månaden kan du inte korrigera föregående månads flex då det sker en maskinell kontroll av ditt totala flexsaldo. Det är därför viktigt att du registrerar din flex och rättar dina eventuella varningssignaler så snart som möjligt.
  • Du kan rapportera in frånvaro del av dag genom en Flexstämpling.
  • Frånvaro hel dag rapporteras via Frånvaro.
    Har du ansökt om flexledighet en hel dag genom Frånvaro framåt i tiden korrigeras inte ditt saldo förrän frånvaron är beviljad och aktuell dag har passerat. OBS: I vissa kommuner tillåts inte flexledighet hel dag.
  • Alla turbyten måste vara beviljade av chef innan stämpling/korrigering görs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ