Tidutvärdering

I Personec P, självservice, under menyn Tidutvärdering visas

  • en översikt över din arbetade tid
  • din frånvaro
  • avvikande tjänstgöring för en viss period
  • eventuell Ob-ersättning, jour och/eller beredskapsersättning för ett specifikt arbetspass.

Flera anställningar

Om du har fler anställningar väljer du den du önskar få en tidutvärdering på under rubriken Anställning.

Välj period

Under Period väljer du den månad du önskar se översikten för. Väljer du Valbar kan du själv välja ett datumintervall med en period på högst 92 dagar.

När poster är synliga

Rapporterade poster syns i tidutvärderingen dagen efter under förutsättning att din chef har beviljat posterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ