Ombokning via webben – Helsingborgs stad

Guiden utgår från Helsingborgs stad!

Denna guide utgår från Helsingborgs stads kodsträng, sociala avgifter samt kontokarta. Guiden kan användas som en generell guide i övriga kommuner. Tänk på att rutiner, kodsträng med mera  kan vara uppsatt på ett annat sätt och andra konton kan användas.

Funktionen Ombokning

Vid Ombokning backas den ursprungliga konteringsraden och ny konteringsrad skapas.

  • Den första av de två nya raderna är identisk med ursprungskonteringen, dock med omvänt tecken.
  • Den andra av de två nya raderna kan du själv förändra till den nya kontering som transaktionen skall bokas om till.

Ombokning kan endast användas för verkställda löneutbetalningar.

Ombokning ska endast användas för innevarande kalenderårs bokföringsposter.

Tänk på

  • De konton som är centrala till exempel skatt, nettoutb, ska inte bokas om.
  • Kolla en extra gång att det bara är de poster som ni vill boka om som blir ombokade eftersom behörigheten är hela Organisationen.
  • Glöm inte att även omboka social avgifter om sådana finns bokade.

Behörigheter styr tillgång till funktion/sida

Av olika skäl begränsas behörigheten för vissa funktioner/sidor i Personec P och då visas nedanstående text-ruta. Stäng rutan och prova en annan funktion.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ