Organisation

I Personec P, självservice, under Organisation får du fram de organisationsgrenar du har behörighet till.

Gör så här:

Gå till menyn Organisation.

Under menyn Organisation kan välja vilket sökurval du önskar under till exempel Beslut.

Du kan välja en hel organisation/verksamhet eller någon av de underliggande sektionerna/enheterna.

Har du bockat i Sökning på underliggande enheter söker systemet fram poster och anställda som ligger på alla undergrenar till grenen du valt.

Vi rekommenderar att du alltid har bocken i Sökning på underliggande enheter markerad. Glöm inte att klicka Välj när du är klar med ditt val.

I exemplet nedan:

Gren är markerad, i exemplet HR-servicecenter, och bocken ifyllt i Sökning på underliggande enheter. Nu söker systemet även fram alla poster och anställda som ligger i sektionsgrenarna nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ