Inställningar i Personec P, självservice

Du kan göra inställningar i Personec P, självservice, och välja hur systemet ska fungera.

Så här gör du för att välja inställningar:

Gå till menyn Inställningar. Glöm inte att avsluta med att spara dina inställningar.

  • Visa kalender

Om du sätter en bock i rutan Visa kalender kan du sedan dubbelklicka i alla fält där där det går att skriva datum, detta för att få upp en kalender där du kan välja datum.

  • Max antal rader i rapporter

I fältet för Max antal rader i rapporter väljer du hur många rader du ska se i diverse rapporter. Max antal rader är 3000.

  • Tidutv minuter

Om du sätter en bock i rutan Tidutv minuter får du tid utvärderad i timmar och minuter istället för hundradelar.

  • Visa endast tillstyrkta poster för urvalet Ej beviljade under Beslut 

Om du sätter en bock Visa endast… ser du endast tillstyrkta poster under Beslut.

Om du inte har en bock i rutan Visa endast… kan du se alla dina obeviljade poster.

  • Urval anställningar – Lägsta period/Dagens datum

Väljer du Dagens datum i Lägsta period/Dagens datum får du endast upp aktuella anställningar och anställningar som har avslutats de senaste 60 dagarna.

Väljer du istället Lägsta period ser du alla anställningar som funnits på vald organisationsgren i dina sökningar.

  • Urval anställningar – Sökning på underliggande enheter

I rutan Sökning på underliggande enheter ska du alltid ha i en bock. Detta för att du när du står på en viss organisationsgren även ska få fram undergrenarna som visar de poster och anställda som finns på dessa grenar.

  • Kategorigrupp/Personalgrupp

Om du bockar i Kategorigrupp eller Personalgrp kan du söka efter anställda med istället för att söka efter personal under en viss organisationsgren. Används bara av chefer med en kategori-/personalgrupp.

  • Dokumentformat

I fältet Exportformat anger du i vilket format dokument ska sparas som. Här väljer du Använd Microsoft Word.

  • Organisationsträd

I fältet för Organisationsträd klickar du i fönsterstorlek.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ