Bemanning

I Personec P, självservice, kan du få en överblick över hur bemanningen ser ut för din enhet.

Till exempel: Om det är många som begärt ledigt en dag och du redan har tillstyrkt/beviljat ledighet för några anställda kan då se hur bemanningen ser ut den aktuella dagen. Är det till exempel många som begärt ledigt.

Gör så här:

  • Välj menyn Bemanning – Översikt.
  • Fyll i Urval.
    I bladet du valt visas aktuell arbetstid och/eller jourtid samt frånvaro.

Om du klickar på Inställningar hittar du ytterligare alternativ för hur du kan välja att se ditt bemanningsblad. I inställningsrutan kan du föra muspekaren över ett visst fält för att få en förklaring till fältet längst ner i rutan.

När du har öppnat ett bemanningsblad finns det en knapp för att se Färgkarta. Denna förklarar vad de olika färgerna i bladet står för.

Visning av frånvaro i Bemanningsöversikten

I Bemanningsöversikten får du en överblicksbild av hur bemanningen ser ut efter det urval du gjort.

Så här tolkar du det som visas i översikten:

Partiell frånvaro utan markering i Kvot från anställning där det inte finns något placeringsschema, visas med *

Partiell frånvaro med markering i Kvot från anställning där det inte finns något placeringsschema, visas med [ ]

Partiell frånvaro med markering i Kvot från anställning där placeringsschema finns och där den partiell frånvaron är registrerad mot placeringen visas med *

Partiell frånvaro med markering i Kvot från anställning där placeringsschema finns och när ytterligare frånvaro är registrerad mot placeringen med klockslag visas detta med klockslag

Partiell frånvaro med markering i Kvot från anställning där placeringsschema finns och där en ytterligare partiell frånvaro registrerad med markering i Kvot från anställning finns. I detta fall visas båda frånvaroposterna med [ ]

Partiell frånvaro med markering i Kvot från anställning där placeringsschema finns och där frånvaro på 100% är registrerad mot placeringen. I detta fall visas frånvaron mot anställningen med [ ] och den frånvaro som är mot placeringen endast med frånvaroorsak eller med texten frånvaro

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ