Schema

Funktionen Schemauppgift använder du när du ska registrera, ändra och kontrollera scheman. Alla scheman är veckovisa och medarbetaren knyts till ett visst schema under en viss tid. Ett schema är uppbyggt av schematurer där en tur beskriver ett arbetspass inklusive raster.

Rutin

  • Scheman i Personec P, självservice baseras veckovis, måndag till söndag, på ett rullande scheman.
  • Ett schema ska ligga på yttersta grenen, det vill säga längst ner/ut i organisationsträdet. Öppna alla pilar så kommer du ner på rätt gren.
  • Organisation/Schemanamn, Schema-ID och Rad är den unika schemaidentiteten. Du kan inte skapa två scheman med samma identitet.
  • Anställningar är knutna till ett grundschema. Det är denna rad som genererar rätt sysselsättningsgrad och lön. Ett grundschema skapas av lönespecialister.
  • Placeringsschema skapas för att visa hur medarbetaren faktiskt arbetar. När ett placeringsschema knyts till medarbetaren så ersätter det automatiskt grundschemat under den tidsbegränsade period placeringen gäller.
  • Vid partiell/delvis frånvaro behöver ett placeringsschema skapas på den sysselsättningsgrad som medarbetaren har i tjänst. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när ett partiellt schema ska kopplas på.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ