Uträkning omfattning deltidsfrånvaro

Här följer några exempel på uträkning gällande omfattning deltidsfrånvaro:

Heltidsanställd
En medarbetare är anställd 40 tim /v = 100 %
ska gå ner i tjänst arbeta 30 tim /v = 75 %

Vara ledig 40 – 30 = 10 tim / v

Omfattningen på frånvaron 10/40 = 25 % i omfattning

Deltidsanställd
En medarbetare är anställd 30 tim /v = 75 %
ska gå ner i tjänst arbeta 24 tim /v = 60 %

Vara ledig 30 – 24 = 6 tim /v

Omfattningen på frånvaron 6 / 30 = 20 % omfattning

Vilken omfattning när där redan finns en partiell frånvaro?

Heltidsanställd
Medarbetare anställd 100 % = 40 tim/v
Tjänstledig 25 % dvs 10 tim/v

Blir sjukskriven 75 %

Arbetar 30 tim, är sjuk 75 % av dessa.
30 multipliceras med 0,75= 22,50 tim sjuk

22,50 tim divideras med medarbetarens arbetstid enligt anställningsavtalet.
22,50/40 = 56,25 % sjukfrånvaro

Deltidsanställd
Medarbetare anställd 75% = 30 tim/v
Tjänstledig 20% dvs 6 tim/v

Blir sjukskriven 75 %

Arbetar 24 tim, är sjuk 75 % av dessa.
24 multipliceras med 0,75= 18 tim sjuk

18 tim divideras med medarbetarens arbetstid enligt anställningsavtalet.
18/30 = 60 % sjukfrånvaro

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ