Löneskuld

Det finns bestämmelser som bland annat anger att utbetald lön är preliminär och i de flesta fall kan rättelse göras inom fyra månader. För äldre felaktigheter och felaktigt utbetald lön sker korrigering enligt särskilt regelverk. För alla inblandade parter är det bäst om en löneskuld prioriteras och hanteras så fort som möjligt.

När det uppstår en löneskuld eller en tvist om en löneskuld är det aktuell arbetsgivare som är motparten. Om medarbetaren vill förhandla om löneskulden kontaktar du ditt HR-stöd.

Om skulden av någon anledning omförhandlas av arbetsgivaren ska denna information omgående skickas till HR-servicecenter. När informationen når HR-servicecenter korrigeras medarbetarens kontrolluppgifter.

Arbetsrutiner för chef/chefsstöd

När en löneskuld uppstår och ska hanteras följer du de rutiner som finns i din kommun. Behöver du stöd och vägledning kontaktar du ditt HR-stöd. Här kan du läsa om den processbeskrivning som visar när du ska kontakta HR-servicecenter:

  • HR-servicecenter informerar chefen om att en medarbetare har fått en löneskuld. Denna information skickas via ärendehanteringssystemet.
  • Chefen informerar omgående medarbetaren om skulden.
  • Skuld regleras på nästkommande lön/löner.

Skulden kan inte regleras på nästkommande lön

  • HR-servicecenter skickar fakturaunderlag till kommunen.
  • Arbetsgivaren informerar HR-servicecenter omgående om löneskulden förändras, så att HR-servicecenter kan korrigera medarbetarens kontrolluppgift.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ