Meddelanden

När du loggar in i Personec P, självservice, ser du dina meddelanden. Dessa meddelanden är en överblick över bland annat:

  • poster som behöver åtgärdas
  • tidsbegränsade anställningar som gått ut
  • tidsbegränsade anställningar som håller på att gå ut
  • läkarintygsdatum
  • indikationer på gränsvärden till exempel när någon ligger på minus i sitt kompsaldo.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ