Frånvaroorsaker

I denna guide hittar du alla frånvaroorsaker som chef/chefsstöd kan rapportera i självservice. Du hittar även en förklaring till när och hur du använder dig av respektive orsak.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ