Underlag

Underlag måste innehålla rätt uppgifter för att vi ska kunna hantera och registrera underlaget så fort som möjligt. Tänk på att manuella underlag måste vara hos HR-servicecenter senast datum per månad enligt tidplan. Detta för att vi ska kunna registrera det i tid till kommande utbetalning. Sent inkomna underlag hanteras i mån av tid.

De underlag som inte är rätt ifyllda returneras för komplettering och korrigering. Saknas kommuninformation kan vi inte returnera underlaget. Detta med anledning av att vi är stöd till sex kommuner och ett flertal kommunala bolag.

Kontrollera att underlaget är rätt ifyllt och att dessa uppgifter finns med:

  • namn
  • personnummer
  • kommun

Underlag som kräver attest måste också innehålla:

  • din underskrift (i egenskap av chef)
  • namnförtydligande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ