Kontroll av anställningar och lönetillägg

Tänk på!

För att ny lön ska kunna läsas in på rätt anställning är det viktigt att

 • kontrollera att anställningsnummer i löneöversynsunderlaget stämmer överens med anställningsnummer i Personec P. Det är anställningsnummer som är aktuellt i Personec P som gäller.

Om det inte är samma anställningsnummer som i Personec P kommer ny lön inte att läsas in eller läsas in på fel anställning.

Om något inte stämmer måste detta rättas. Följ anvisningarna från HR i din kommun.

Kontroll av anställningsnummer

För att jämföra anställningsnummer går du in i Personec P och söker fram anställda på din enhet genom att:

 • välja Rapporter och sedan Anställningsuppgifter i menyn till vänster

 • under Urvalsvillkor klickar du på Välj org. och välj din organisation
 • under Rapporttyp väljer du Anställningsuppgifter.

 • Under Fält väljer du följande,

genom att hålla nere Ctrl kan du göra flera val samtidigt:

 • Anställningsform
 • Gäller from
 • Gäller tom
 • Löneplacerad dat
 • Månadsbelopp
 • Timlön

I fältet Datum fr o m skriver du in den 1:a i innevarande månad – den månad du tar fram rapporten.

Tänk på att kontrollera dina anställda så nära sista dag för deadline som möjligt

Kontroll av lönetillägg

Kontrollera i löneöversynsunderlaget om lönetillägg är aktuella.

Kontrollen gör du på samma sätt som när du kontrollerar anställningsnummer förutom i Fält .

 • I Fält väljer du i stället:
  • Fast lönetillägg 2
  • Fast lönetillägg 3
  • Fast lönetillägg 4
  • Fast lönetillägg 5
  • Fast lönetillägg
  • Gäller From (här visas anställningens from)
  • Gäller Tom (här visas anställningens tom)

Om något inte stämmer måste detta rättas. Följ anvisningarna från HR i din kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ