Frånvaro på en medarbetare

Så här rapporterar du som chef eller chefsstöd in frånvaro på en medarbetare.

För rapportering av sjukdom eller vård av barn samt för timavlönad hittar du information längre ner på sidan under fliken Timavlönad. Ska du rapportera tjänstledighet del av dag på en ferie- eller uppehållsanställd rapporteras detta på ett speciellt vis. Mer om detta hittar du längst ner i guiden.

Börja med att välja organisation:

 • leta upp den gren där medarbetaren du önskar att rapportera frånvaro ligger placerad
 • markera avdelning/gren
 • klicka sedan på Välj
 • du kan även välja hela verksamheten genom att bocka i Sökning på underliggande enheter och därefter leta fram medarbetaren i en fullständig lista över dina anställda.

Efter du har valt organisation:

 • gå till menyn Beslut
 • välj Frånvaro

 • leta fram medarbetaren under listan Anställd, välj Period och klicka på Visa
 • klicka på den gröna knappen Ny.

I rutan som visas fyller du i:

 • Frånvaroorsak (Guide Frånvaroorsaker)
 • Datum from
 • Datum tom (vid långtidssjukfrånvaro se nedan)
 • Eventuellt från och med klockslag
 • Eventuell omfattning (till exempel 0.250 för 25 procent)

Långtidssjukfrånvaro

Om en medarbetare är långtidssjukskriven ska

 • en bock sättas i rutan Ber mån ut (Beräkna månaden ut)
 • läkarintygets till och med datum registreras i rutan för Läkarintyg tom.

Vid långtidssjukfrånvaro fyller du i TV (tillsvidare) i Datum tom.

Partiell frånvaro

Har din medarbetare en partiell frånvaro, alltså en frånvaro med omfattning under en längre period finns det ett par punkter att tänka på för dig som chef eller chefsstöd. Du behöver bland annat skapa ett placeringsschema med arbetstiden och kryssa i vissa bockar i schemat och frånvaron för att denna ska utvärderas rätt. Mer om detta hittar du i guiden Bockar vid rapportering.

Ferie- och uppehållsanställda – Tjänstledighet del av dag

Tim/dag och Omfattning

När du ska rapportera tjänstledighet (Tjänstledig timmar) del av dag på en ferie- eller uppehållsanställd fyller du i:

 • Tim/dag (hur många timmar medarbetaren varit tjänstledig)
  samt
 • Omfattning (hur många procent av dagens arbetstimmar medarbetaren varit tjänstledig).

Du fyller alltså inte i klockslag.

Exempel:
2 timmars tjänstledighet fylls i i fältet Tim/dag. (2,5 timmar skriver du enligt följande: 2:30).

I fältet Omfattning räknar du ut hur många procent av arbetstiden som varit tjänstledig: 2 timmars tjänstledighet delat på 7 timmars arbetsdag = 29%.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ