Ersättare för dig som chef – vid ledighet

När du som chef går på ledighet, till exempel vid semester, är det viktigt att någon annan går in och attesterar/beslutar poster i Personec P, självservice. Detta så att medarbetaren får rätt lön i rätt tid. Säkerställ i god tid innan din ledighet vem som ska hantera posterna.

Attest-/beslutsrätten

Vem som har attest-/beslutsrätt när du är frånvarande varierar från kommun till kommun. I några kommuner är det chefens chef som har ansvaret att attestera/besluta posterna när du är frånvarande. I några kommuner kan det vara en chefskollega som har behörighet att attestera/besluta posterna.

I de kommuner där chefen har valt att delegera behörighet till annan medarbetare, finns här en guide för vad som gäller vid delegation.

Om du inte har någon som kan hantera posterna under din frånvaro fyller din chef i en behörighetsblankett för den person som ska ersätta dig under din ledighet. Tänk på att en inte kan delegera attestansvaret till någon som inte är chef. Behörighetsblankett Personec P och Förhandling finns på sidan Blanketter. Helsingborgs stad använder inte denna blankett utan följer stadens egna rutiner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ