Prenumeration

Som chef eller chefsstöd kan du skapa en prenumeration i Personec P, självservice. En prenumeration innebär att du får mejl varje gång du har oattesterade poster att ta hand om. Du kan ha flera prenumerationer, till exempel en för varje organisationsgren du ansvarar för.

Gör så här för att skapa en prenumeration

För att skapa en prenumeration måste du först välja vilken verksamhet du vill skapa din prenumeration för. Detta gör du genom att

  • gå till menyn Organisation/Välj organisation
  • markera verksamheten prenumerationen ska gälla för
  • klicka på Välj.

Därefter går du till

  • menyn Beslut
  • klickar på Samtliga för att få fram fönstret Sök oattesterade poster.
  • i fältet Period väljer du Alla perioder
  • klicka på Visa för att få fram länken Prenumerera på denna sökning och klicka på denna.

I fönstret Detalj prenumeration ser du vilken gren i organisationsträdet du valt

  • Namnge din nya prenumeration.
  • Klicka på Spara.

Ta bort prenumeration

För att ta bort en prenumeration klickar du på namnet på prenumerationen och väljer Ta bort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ