Tidutvärdering

I Personec P, självservice, kan du se närvaro, frånvaro och avvikande tjänstgöring per person och vald period. Det gör du i Tidutvärdering. Där får du också specificerat vilken eventuell Ob-ersättning, jour och/eller beredskapsersättning som utvärderas för ett specifikt arbetspass.

Tänk på att medarbetarens rapportering måste vara tillstyrkt/beviljad innan den syns i tidutvärderingen.

Gör så här:

  • Gå till menyn Tidutvärdering.
  • Välj anställd och anställning i listan Anställning.
  • Under Period väljer du den månad du vill se översikten för, till exempel föregående eller innevarande.
    Om du väljer Valbar kan du själv välja ett datumintervall. Perioden kan högst vara 92 dagar.

Det går även att se tidutvärderingen under Beslut och till exempel Avvikande tjänstgöring, Frånvaro och Turbyte.

Om du går till menyn Inställningar kan du välja att tidutvärderingen ska visas i minuter istället för hundradelar av en timme, se guide för inställningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ