Attestera/besluta

För att dina medarbetare ska få rätt lön i rätt tid måste du attestera/besluta posterna i Personec P, självservice, varje månad innan systemet stänger för lönekörning. Det är bra om du attesterar poster löpande under månaden. Exempel på poster som medarbetarna registrerar är sjukfrånvaro, semester, mer- och övertidsersättning och reseräkningar.

Rutin

  • Skapa en prenumeration så att du får e-postmeddelande när du har poster att attestera/besluta.
  • Attestera/besluta löpande.
  • Lägg in en notis i din kalender när systemet stänger för lönekörning.

Systemet stängt för lönekörning

När systemet stänger för lönekörning ser du på tidplan för Personec P, självservice. Tänk på att systemet är stängt vid organisationsförändring och systemuppgradering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ