Pension

Den totala pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som arbetsgivaren står för och den del som HR-servicecenter ger service och stöd i. Det är du som chef som hanterar medarbetarens ansökan om pension.

Pensionsansökan från medarbetaren

Från den månad en medarbetare blir 61 år till och med den månad en medarbetare fyller 67 år väljer medarbetaren själv när det är dags för pension. Medarbetaren hittar blankett Ansökan om tjänstepension på fliken för medarbetare.

Gör så här vid ansökan om pension:

 • Medarbetaren fyller i ansökan om pension och lämnar till dig senast tre månader före önskad pension.
 • Fyll i  och underteckna den del som är för dig som chef/arbetsledare.
 • När ansökan är ifylld skickar du den till HR-servicecenter. Tänk på att vi behöver den tre månader före önskad pensionsavgång.
 • HR-servicecenter registrerar ansökan hos KPA Pension som utfärdar ett pensionsbrev. Detta pensionsbrev skickar sedan HR-servicecenter hem till medarbetaren.

Pensionens tre delar

 • Allmän pension
  Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten sköter. Även till exempel sjuk-och aktivitetsstöd och föräldrapenning räknas in i beräkning av den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen är indelad i två delar: inkomstpension och premiepension. Det är delen premiepension som din medarbetare kan göra egna fondval.
 • Tjänstepension
  Varje kommun har ett avtal som innefattar tjänstepension för de anställda. Vill du veta mer om hur avtalet ser ut för dina medarbetare och vem som innefattas kan du söka information på din kommuns intranät, kontakta din närmsta HR-funktion eller kontakta HR-servicecenter.
 • Privat pension
  Ett privat pensionssparande är helt frivilligt och något som dina medarbetare själv beslutar om och tecknar avtal för.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ